"Sveriges befolkning 1975," databaseInformation om källan