Noteringar


Träffar 8,851 till 8,900 av 9,672

      «Föregående «1 ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... 194» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
8851 Söderfors (X, C) AI:22 (1896-1900) Bild 251 / sid 241 (AID: v126051.b251.s241, NAD: SE/ULA/11524)
Söderfors (X, C) AIIa:1a (1900-1915) Bild 2250 / sid 211 (AID: v126052.b2250.s211, NAD: SE/ULA/11524)
Söderfors (X, C) AIIa:2a (1916-1930) Bild 1730 / sid 161 (AID: v186624.b1730.s161, NAD: SE/ULA/11524) 
Nordqvist, Anders Emil (I62870)
 
8852 Söderfors (X, C) AI:22 (1896-1900) Bild 55 / sid 45 (AID: v126051.b55.s45, NAD: SE/ULA/11524)
Söderfors (X, C) AIIa:1a (1900-1915) Bild 890 / sid 75 (AID: v126052.b890.s75, NAD: SE/ULA/11524) 
Björndahl, Jonas Gottfrid (I62903)
 
8853 Söderfors (X, C) AIIa:1a (1900-1915) Bild 1070 / sid 93 (AID: v126052.b1070.s93, NAD: SE/ULA/11524)
Tierp (C) AIIa:3a (1906-1910) Bild 1430 / sid 133 (AID: v126247.b1430.s133, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp (C) AIIa:4a (1911-1915) Bild 1550 / sid 143 (AID: v126251.b1550.s143, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp (C) AIIa:5a (1916-1920) Bild 90 / sid 3 (AID: v186679.b90.s3, NAD: SE/ULA/11542) 
Andersson, Karl Johan (I62832)
 
8854 Söderfors (X, C) AIIa:3a (1931-1944) Bild 740 / sid 65 (AID: v226798.b740.s65, NAD: SE/ULA/11524) Edström, Gert Olof (I62893)
 
8855 Södertälje (AB) AIIa:8 (1901-1905) Bild 3200 / sid 1363 (AID: v91261.b3200.s1363, NAD: SE/SSA/1572)
Folkärna (W) AIIa:1e (1900-1911) Bild 1100 / sid 1096 (AID: v129975.b1100.s1096, NAD: SE/ULA/11247)
Folkärna (W) AIIa:2d (1911-1921) Bild 1280 / sid 1019 (AID: v183567.b1280.s1019, NAD: SE/ULA/11247) 
Karlsson, Per Erik (I62720)
 
8856 Södertälje (AB) AIIa:9 (1901-1905) Bild 920 / sid 1486 (AID: v91262.b920.s1486, NAD: SE/SSA/1572)
Södertälje (AB) AIIa:9 (1901-1905) Bild 1510 / sid 1545 (AID: v91262.b1510.s1545, NAD: SE/SSA/1572)
Södertälje (AB) AIIa:11 (1906-1910) Bild 3400 / sid 684 (AID: v91264.b3400.s684, NAD: SE/SSA/1572)
Frustuna (D) AII:2 (1906-1911) Bild 4420 / sid 430 (AID: v163642.b4420.s430, NAD: SE/ULA/10283)
Frustuna (D) AII:4 (1911-1916) Bild 1340 / sid 476 (AID: v163644.b1340.s476, NAD: SE/ULA/10283)
Södertälje (AB) AIIa:18 (1911-1915) Bild 1370 / sid 477 (AID: v274154.b1370.s477, NAD: SE/SSA/1572)
Södertälje (AB) AIIa:33 (1915-1920) Bild 3080 / sid 2504 (AID: v274169.b3080.s2504, NAD: SE/SSA/1572)
Södertälje (AB) AIIa:28 (1915-1920) Bild 310 / sid 627 (AID: v274164.b310.s627, NAD: SE/SSA/1572) 
Stenborg, Ivar Valfrid (I63172)
 
8857 Södervidinge (M) AI:1 (1805-1811) Bild 46 / sid 44 (AID: v112402.b46.s44, NAD: SE/LLA/13389)
Annelöv (M) AI:1 (1810-1822) Bild 100 / sid 5 (AID: v108182a.b100.s5, NAD: SE/LLA/13006) 
Persson, Påhl (I10848)
 
8858 Södra Sallerup (M) AII:1 (1895-1906) Bild 1600 / sid 148 (AID: v104171a.b1600.s148, NAD: SE/MSA/00943)
Södra Sallerup (M) AII:2 (1906-1913) Bild 900 / sid 78 (AID: v104172a.b900.s78, NAD: SE/MSA/00943)
Södra Sallerup (M) AII:3 (1913-1924) Bild 1080 / sid 96 (AID: v104173a.b1080.s96, NAD: SE/MSA/00943) 
Håkansson, Håkan (I9186)
 
8859 Södra Sallerup (M) AII:3 (1913-1924) Bild 1690 / sid 157 (AID: v104173a.b1690.s157, NAD: SE/MSA/00943)
Södra Sallerup (M) AII:4 (1924-1935) Bild 1640 / sid 154 (AID: v104174.b1640.s154, NAD: SE/MSA/00943) 
Cederholm, Teodor (I3835)
 
8860 Södra Unnaryd (N, F) AI:15 (1854-1858) Bild 287 / sid 274 (AID: v93409.b287.s274, NAD: SE/LLA/13393)
Södra Unnaryd (N, F) AI:16 (1859-1860) Bild 306 / sid 292 (AID: v93410.b306.s292, NAD: SE/LLA/13393)
Södra Unnaryd (N, F) AI:17 (1861-1865) Bild 276 / sid 307 (AID: v93411.b276.s307, NAD: SE/LLA/13393)
Södra Unnaryd (N, F) AI:17 (1861-1865) Bild 229 / sid 250 (AID: v93411.b229.s250, NAD: SE/LLA/13393) 
Jönsson, Anders (I67599)
 
8861 Södra Unnaryd (N, F) AI:9 (1820-1828) Bild 132 / sid 130 (AID: v93425.b132.s130, NAD: SE/LLA/13393) Svensson, Jöns (I67601)
 
8862 søn af Gaardmand Niels Jacobsen i Alling 1 aar født i Alling 14 juli 1844
død af skarlandsfeber 
Nielsen, Jacob (I16862)
 
8863 søn af Gaardmand Niels jacobsen i Alling født i Alling 1 februar 1846
dødsaarsagen ikke oplyst 
Nielsen, Jacob (I16864)
 
8864 søn af gmd Niels Nielsen og hustru Else Madsdatter i alling 32 1/2 år Nielsen, Jens (I16859)
 
8865 Søren Rasmussen (Juul) var fra ca. 1773 til 1787 husmand og skoleholder ved Virring Skole, han blev derefter sognedegn i Fruering og Vitved. Rasmussen (Juul), Søren (I16572)
 
8866 Søren Rasmussen Juul var fæster af en gård i Hvolkæk, hans fæstebrev er indført i Skanderborg Rytterditrikts fæsteprotokol:
"På hans Kgl. May. vores Allernaadigste arvekonges og sammes vegne hafer gifet och fæst saa som er og fra med, inden at fæste til Søren Rasmussen for tjeneste hans May. som Land Dragon i 7 aar afgangne Laurs Andersens gaard i Hvolkeck. Ekter enken Anne Jensdatter, gaarden staar i Landmaalingsmatriklen for 3 tdr. 1 skp. 3 fjdk. 2½ alb. hartkorn. I Krigsjordebogen reduceret til 2 tdr. 5 skp., hvoraf hand til indfæstning betaler 2 rigsdaler som regimentsskriveren Christian Gyberg her imed oppebærer og hans kgl. May. til indtægt at beregne. Bygningerne bestaar af 44 fags huus og til besætning medgaar og findes 4 bæster, 1 stud, 2 kjør, 6 f aar samt vogn og plougredskaber som der imed sædekorn og inventarium forbliver og Søren Rasmussen til sig annammer med hvilken han indestaar og svarer at udgifte i rette tid og paa tilbørlig maade at holde og clarere samt at have lydighed mod alle paa hans kgl. May. vegne øver ham hafver af befale, samt rette sig efter loven og forordninger saa maa atter bemeldte Søren Rasmussen ovnnævnte gaard have, nyde og bruge hans livstid naar skatter og afgivter retteligen betaler.
Skanderborg d. 27. august 17o9. Ryttersessionen i Skanderborg.
Jørgen Grabow. C. Hartmann. Byberg."
Senere ses Søren Rasmussen Juul atter indført i Skanderborg Distrikts krigs jordebog, desværre uden dato og årstal, "Han er stadig fæster af den halve gård nr. 6 i Hvolbæk, den står nu for ny matr. 6 tdr. 3 skp. 3 fjdk. 2 alb., der opgives at være 92 fag hus, brøstfælden er 62 rdlr., endvidere oplyses det at der er kvæggræsning til 10 heste og 12 køer og stude. Besætningen opgives at vasre, 9 heste, 7 køer, 7 ungnød, 15 får, og udsædden, er 5 tdr. rug, 5 tdr. byg, 5 tdr. havre og 1 td. boghvede. 
Juul, Søren Rasmussen (I16382)
 
8867 Søren Sørensen Juul var fra ca. 1813 til 1818 Iærer ved Fiirgårde Skole, han forflyttedes derefter til Svejstrup Skole og var her til ca. 1850.
I E. Tång Kristensen: Det jyske almueliv, VI, nr. 639, hedder det om Søren Sørensen Juul:
"Det var en dygtig mand, men stræng, og når han blev gal, så slog han knægtene sammen i en dynge og så trådte han oven på dem med hans læppede træsko, og så råbte han: 'I Satans ulveunger!' Men ihvor strigs han var, gjorde de alligevel kunster, det gjorde knægtene. Der var en af dem, der hed Mads, han blev født op ved hans oldemoder. Så en dag var han bleven lidt sildig på færde, og da han kom til skole, var han endnu ikke færdig med hans davre, for han kom gnavende på en skalk ost og et stykke brød. Han var jo kommen vel sildig op den morgen. Da han nu kommer derover, er degnen lige begyndt på overhøringen. Så ser hans sidekammerat, Niels Rebslåer, hans snit, og ilag nu Mads sidder og gnaver på osteskalken, da rækker han til og kjører ham den ned i halsen. Der sad nu Mads og kunde hverken få skalken frem eller tilbage. De andre børn begyndte at grine, og degnen kunde ikke styre dem. 'Hvad er der ved det?' siger han lige så bøs til dem. Strags springer Niels Rebslåer op og siger: 'Det er Mads, der har fået en skalk i halsen'. I hvor strigs han var, kunde degnen lige godt ikke bare sig for at grine, men de måtte dog op at have strambugs begge to."
 
Juul, Søren Sørensen (I16556)
 
8868 Sövestad (M) AI:1 (1810-1813) Bild 127 / sid 121 (AID: v112541.b127.s121, NAD: SE/LLA/13401)
Sövestad (M) AI:2 (1813-1814) Bild 88 / sid 85 (AID: v112542.b88.s85, NAD: SE/LLA/13401) 
Jöransson, Per (I68004)
 
8869 Sövestad (M) AIIa:1 (1896-1905) Bild 1960 / sid 192 (AID: v577953.b1960.s192, NAD: SE/LLA/13401) Jeppsson, Nils (I65910)
 
8870 Tar namnet Ekdahl när han blir soldat, troligen 1880. Andersson Ekdahl, Pehr (I3975)
 
8871 Tegelsmora (C) AIIa:3 (1905-1910) Bild 220 / sid 12 (AID: v126128.b220.s12, NAD: SE/ULA/11537)
Tegelsmora (C) AIIa:4 (1910-1915) Bild 2020 / sid 190 (AID: v126129.b2020.s190, NAD: SE/ULA/11537)
Tegelsmora (C) AIIa:4 (1910-1915) Bild 3820 / sid 370 (AID: v126129.b3820.s370, NAD: SE/ULA/11537)
Tegelsmora (C) AIIa:5 (1915-1927) Bild 4210 / sid 409 (AID: v186643.b4210.s409, NAD: SE/ULA/11537) 
Kant, Fredrik Gustafsson (I63616)
 
8872 Telegrafexpeditör. Dog i TBC. de Fine Licht, Elsa Margareta (I14814)
 
8873 Text från dödboken: född ibd 1694 i mars; gift 1) med Ingär Månsdotter, som dödde 1721; 2) med Hanna Nelsdotter, som dödde 1747; 11 barn, 7 lever; 3) K. O; 6 barn,2 lev. Olsson, Anders (I11810)
 
8874 Text från kyrkoboken: "Båda Contrahenterne voro närvarande. Ingendera har bott utom Socknen - De äro icke beslägtade med hvarannan, ej eller med någon annan trolofvade - De äga hjelpl. Christendomskunskap - deras förbindelse är otvungen samt tillåten af Flickans Moder Enkan Petronella Olsdotter från Björkö Sörgård." Familj F241
 
8875 Text i dopboken: död 1770 juledag uti St.Oppetuna
Text i dödboken: "född uti Bensie 1710 i april, varit gift med Bengta Olasdotter, som dödde 1765 d. 19 april, lämnandes efter sig 7 levande barn
Gudmundsson, Carl (I12050)
 
8876 Text i dödboken: "född i Swallöfs sn 1734; födde en dotter (Bengta) 9 dec." Persdotter, Hanna (I10063)
 
8877 Text i dödboken: "född ibd 1712 i januari, blev vigd uti Konga 1745 2. d. jul med Bengta Larsdotter, som dödde 1771 d. 15 april; 1 son och 4 döttrar" Tykesson, Truls (I10103)
 
8878 Text i dödboken: född af murmästaren i Christianstad Olof Billing och hustrun Christina Redding. Första gången gift i Kjöpenhamn med en änka vid namn Christina [textlucka] i 12 år utan arfwingar. Änkling 2 år. Andra gången gift med pigan Bengta i 3 år, med henne haft 2 barn, 1 son och 1 doter som lefwa. Sjuk 5 dagar Billing, Joachim sämskemakare (I45698)
 
8879 Text i dödboken: född i Biufs församl. 1712 i febrOlasdotter, Bengta (I12051)
 
8880 Text i dödboken: född i Konga by 1748 d. 26 aug., gift med Joon Jönson sistl. 13 januari, gl snart 21 år.
Bengt Nordahl skriver: Ett omtvistat testamente upprättat mellan makarna 8/7 1769, och omständigheterna kring hennes sjukdomstid finns omskrivet i Onsjö härads dombok.
Prosten Klerck hade fått kännedom om, att Jon Jönsson skulle ha slagit sin unga hustru Hanna Hansdotter med ett spö, när hon inte orkat sprida ut gödseln, som han befallt henne göra. Hustrun befanns vara svag och sjuklig och dog strax efter endast 21 år gammal (dödsorsak "långsam siukdom"). Inte oväntat var svärmodern också inblandad, och hon "förmentes mest wara wållande till hennes lidande".
Det blev överenskommet, att Hanna en tid skulle flytta till sin morbror i Kvärk tills hon blev frisk, men ett par veckor efter att hon hämtats dit avled hon. Enligt testamentet skulle mannen ärva Hannas kvarlåtenskap, men eftersom hennes morbror blev ond på henne för detta, ändrade hon sig och önskade att Nils Åkesson skulle ha allt utom hennes kläder, som hon redan gett Nils Åkessons dotter Kerstina. Efter Hannas död stämde Nils Åkesson Joen Jönsson för att få ut arvet efter sin systerdotter, och domstolen förklarade det inbördes testamentet mellan Hanna och hennes man för kraftllöst. 
Hansdotter, Hanna (I11693)
 
8881 Text i dödboken: född i Glimåkra 1725, åbo i Benarp i 10 år, avlat 10 barn, 5 söner, 1 dotter i livet Pålsson, Bengt (I11713)
 
8882 Text i födelsebok: dog 1761 i Färingtofta sn.  Heljesson, Nels (I11905)
 
8883 Text i födelsebok: död d. 12 febr. 1728 Pålsdotter, Boel (I11748)
 
8884 Text i födelseboken: "2:a bönedagen"; mln 4. dag Pingst och Dom. 2 post Trint." Tykesdotter, Phernilla (I9390)
 
8885 Text i födelseboken: Fadern dräng i Svalövs socken, barnet fött i Kågeröds prästgård.
HFH: Kågeröd AI:17 (1876-1879) Bild 129 / sid 129 (AID: v110875.b129.s129, NAD: SE/LLA/13227) 
Persdotter, Sissela (I10169)
 
8886 Text i vigselbok: "för hwilka blifwit utlyst uti Konga" Familj F4125
 
8887 Text ur vigselbok: vigdes i Benarp varest de skola hava sin boning Familj F4129
 
8888 Tibbaröd Mattisdotter, Johanna (I12208)
 
8889 Tidigare gift med Ella Martina Nilsson:Lackalänga AII:9 (1926-1941) Bild 2470 / sid 233 (AID: v263064a.b2470.s233, NAD: SE/LLA/13235) Kristensson, Nils Ernfrid (I51406)
 
8890 Tierp (C) AIIa:2a (1901-1905) Bild 1350 / sid 120 (AID: v126243.b1350.s120, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp (C) AIIa:3a (1906-1910) Bild 1420 / sid 132 (AID: v126247.b1420.s132, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp (C) AIIa:4a (1911-1915) Bild 1540 / sid 142 (AID: v126251.b1540.s142, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp (C) AIIa:6a (1921-1925) Bild 2300 / sid 224 (AID: v186684.b2300.s224, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp (C) AIIa:7a (1926-1935) Bild 3300 / sid 316 (AID: v186689.b3300.s316, NAD: SE/ULA/11542) 
Stenborg, August Leo (I62793)
 
8891 Tierp (C) AIIa:4a (1911-1915) Bild 1540 / sid 142 (AID: v126251.b1540.s142, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp (C) AIIa:5a (1916-1920) Bild 2260 / sid 220 (AID: v186679.b2260.s220, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp (C) AIIa:6a (1921-1925) Bild 2300 / sid 224 (AID: v186684.b2300.s224, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp (C) AIIa:7a (1926-1935) Bild 3300 / sid 316 (AID: v186689.b3300.s316, NAD: SE/ULA/11542) 
Stenborg, Carl Johan (I62794)
 
8892 Tierp (C) AIIa:5a (1916-1920) Bild 2260 / sid 220 (AID: v186679.b2260.s220, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp (C) AIIa:6a (1921-1925) Bild 2300 / sid 224 (AID: v186684.b2300.s224, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp (C) AIIa:7a (1926-1935) Bild 3300 / sid 316 (AID: v186689.b3300.s316, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp (C) AIIa:8a (1936-1945) Bild 980 / sid 76 (AID: v257558.b980.s76, NAD: SE/ULA/11542) 
Stenborg, Gustaf Adolf (I62795)
 
8893 Tierp (C) AIIa:6a (1921-1925) Bild 90 / sid 3 (AID: v186684.b90.s3, NAD: SE/ULA/11542) Andersson, Anna (I62833)
 
8894 Tierp (C) AIIa:8a (1936-1945) Bild 980 / sid 76 (AID: v257558.b980.s76, NAD: SE/ULA/11542) Samuelsdotter, Gustafva (I62791)
 
8895 Till Göteborg? Helsingborgs stadsförsamling (Maria) AI:38 (1842-1847) Bild 194 / sid 152 (AID: v107133.b194.s152, NAD: SE/LLA/13171) Wingård, Pehr August (I54278)
 
8896 Till Höja: Kvidinge AI:10 (1860-1865) Bild 209 / sid 212 (AID: v100116.b209.s212, NAD: SE/LLA/13221) Persson, Lars (I57368)
 
8897 Till Munkebo (Stenestad) 1809 Persdotter, Bengta (I13053)
 
8898 Till obefintlighetsboken 31 dec 1924: Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIIaa:50 (1924-1944) Bild 3970 / sid 7614 (AID: v257655.b3970.s7614, NAD: SE/ULA/11632)
Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIIaa:30 (1906-1924) Bild 3790 / sid 7023 (AID: v187082.b3790.s7023, NAD: SE/ULA/11632) 
Tengvall, Thor Åke (I54598)
 
8899 Till Riseberga 1789, fanns i Grafvarehuset, Stenestad 1809 Persdotter, Kerstina (I13051)
 
8900 Till Riseberga pastorat 1805: Bruden pigan Bengta Olasdotter för Ask 7 1/6 1785 20 år (förädrar leva) och drängen åbon Anders Eskelsson i Färingtofta by vigda i Ask ky 10/7 1805 (Anders Eskilsson *1/10 1764, †17/2 1816, föräldrar Eskil Persson o Elna Påhlsdotter). Bengta omgift med drängen och skattehemans åbon Jöns Nilsson från Ingelstorp (Riseberga) 18/5 1817. Bodde på Ingelstorp 1. Olsdotter, Bengta (I13122)
 

      «Föregående «1 ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... 194» Nästa»