Noteringar


Träffar 201 till 250 av 9,672

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 194» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
201 Født 1801 i Viborg. Død 01.02.1855. Datter af Niels la Cour og Georgia Nicoline Mørch. Gift 02.05.1838 med Jørgen Christian Nielsen. Født 23.08.1812 i Nibe. Død 12.12.1875. Vinhandler og bundtmager.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Birgithe Sophie Elisabeth (I46500)
 
202 Født 21.09.1828 i Svendborg. Død 16.12.1893. Søn af Peter David la Cour og Ane Clausine Haastrup. Tog købmandseksamen 1854, åbnede samme år forretning sammen med Jacob Christian Hvalsøe under firmanavnet La Cour& Hvalsøe. 1861 trådte Hvalsøe ud af forretningen, der førtes videre under navnet C. la Cour indtil 1875, da Georg Tychsen optoges i firmaet, som fik navnet La Cour & Tychsen. Stiftede 1866 Christiane la Cour, født Trolles legat for trængende enker og trængende ugifte kvinder af den dannede middelstand i Odense og Svendborg på 100.000 kroner.
Gift 09.07.1858 med Christiane Martine Trolle. Født 16.12.1820 i Ravnholt. Død 06.06.1880. Datter af Jørgen Trolle og Gertrud Eriksen.

Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Carl August (I46512)
 
203 Født 26.01.1836 i København. Død 20.01.1900. Søn af Niels Georg la Cour og Emilie Antoinette Bruun. Blev kadet 1851, sekondløjtnant 1853 og premierløjtnant 1864. Deltog i fægtningen ved Dybbøl 1864, blev kaptajn 1875 og oberstløjtnant 1891.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm

Se också: http://da.wikipedia.org/wiki/Eugen_la_Cour 
la Cour, Eugen (I46522)
 
204 Förre rusthållaren Jöns Rasmusson med döden avled samt efter sig lämnat änka med 6 st omyndiga barn. Änkan ser sig ej längre i stånd att förestå hemmanet längre, utan har jämte barnens förmyndare funnit vettigast att genom skriftlig avhandling av 6/4 1780 överlämna hemmanet till drängen Anders Svensson från Härsnäs, som gifter sig med äldsta dottern Kierstina Jönsdotter och till de övriga barnen utbetar en summa av 66 rdr 32 sk samt betalar till sterbhusets kreditorer 8 rdr 16 sk utom den andel som Kierstina äger i hemmanet som arv. Jönsdotter, Kerstina (I14524)
 
205 Föräldrar Nils Mårtensson & Hanna Andersdotter i Skaftarp. Mårten Nilsson flyttade 11/3 1808 till Stora Åkarp som dräng och tillträdande åbo. Enligt bou hade Mårten och Anna inga barn eller bröstarvingar. Sidoarvingar: Avlidne helbroder Anders Nilsson i Kölagården barn, halvbroder å moderssidan hm Ola Forsman i Kågeröd. Nilsson, Mårten (I12432)
 
206 Gift: med Johanne Emilie Hoffmeier
Folketælling, 1911. Slagelsegade 3, 4., København
Kaptajn i Artilleriet/Kontorchef i Krigsministeriet - hans kone Johanne Emilie - deres børn Inger, Else og Carl-Lennart - en frøkenpige.

Källa: http://www.hannet.dk/Rapporter/aner_familie_slaegt/8606.html 
Brandt, Anton Carl Ludvig (I46749)
 
207 Gnm test av d nyl döde kronoskogv Anders Larsson i Vindfälle dat 2/5 1727, 3 söner o en dotter i senare gifte. På sitt yttersta hade A L förordnat, att änkan Karna Olufsdotter skulle behålla hmnt m rustn intill dess hans två äldsta söner Olof o Pehr blev my. Äldste son Lars Andersson i Blinkarp. Olufsdotter, Karna (I12211)
 
208 I attest till Kågeröd daterad 2/2 1756 uppges rusthållare Jöns Rasmusson barnf uti Allarp den 13 jan 1734 ämna ingå äktenskap med pigan Boel Jönsd uti Kockahuset i Kågeröd socken och ämna "efter sin afdöde fader uthi inståndande wecka emellan sina syskon skifte hålla". Boel var dotter till smeden Jöns Truedsson o hans hustru Kirstina Hindrichsdotter i Kockahuset, Kågeröds socken. Rasmusson, Jöns (I14525)
 
209 Jöns Andersson i Hunseröd uppges ha varit förmyndare för Nils Perssons omyndiga söner Bengt och Anders. Troligen var Karina Persdotter syster till Nils Persson (fad Per Rasmusson?) eller till Nils Perssons hustru Anna Persdotter. Per Bengtsson på Kongaö hade en dotter vid namn Karna.
Sonen Anders Jönsson var fadder till Annas bror Jöns Perssons son Jöns i Kågeröd 1774.
 
Persdotter, Karina (I12438)
 
210 Jöns Andersson i Hunseröd uppges ha varit förmyndare för Nils Perssons omyndiga söner Bengt och Anders. Troligen var Karina Persdotter syster till Nils Persson (fad Per Rasmusson?) eller till Nils Perssons hustru Anna Persdotter. Per Bengtsson på Kongaö hade en dotter vid namn Karna.
Sonen Anders Jönsson var fadder till Annas bror Jöns Perssons son Jöns i Kågeröd 1774.
 
Andersson, Jöns (I12437)
 
211 N.B.född 1679 i Kvidinge sn. 1a giftet m.Svensson Önner.Grönhult. 2a gift.1714 m.Knutson Eric. Nelsdotter, Boel (I47236)
 
212 Ottilie Rudolphine Vilhelmine Bahnson Selmer födt 17.aug.1887 i Hollioch, Massachusetts gift med Karl Ejnar Worm 8.mar.1885 - 1933 födt i Khh. död i Montreal, pharmaceut, fabriksleder i Montreal, sön af Mathilde Hansen og Frederik Christian Worm, Kaptajn.
Källa: http://familien.agerbaek.pagesperso-orange.fr/html/selmer_hans1848.html 
Worm, Carl Ejner (I46663)
 
213 Per Persson i Röke stämde styvmodern Anna Margareta Månsdotter och dess man Nils Persson i Allarp att uppvisa åtkomsten till skatte rhhmnt Nr 1 Allarp som dess salig fader Per Jönsson därstädes genom test avstängt både honom och hans broder Jöns Persson (db 11/6 1768).
Källa Svalövforskarna
 
Persson, Per (I14545)
 
214 Rh Per Andersson i Vindfälle o Pehr Månsson i Orröd förmy för omy p Hanna Pehrsdotter e Lagmansrättens dom den 26/9 1774, såsom börd återtagit detta hmn vilket för gäld o skuld på off auktion e Hannas avvikne fader Per Jönsson bl försålt t f rh Pehr Thuresson för 1007 daler smt som honom sedermera är återbetalda.
Dessa förmy jämte pigans moder Karna Pehrsdotter genom skr tillstånd av d 4/3 1775 tillåtit dr Sven Tufvesson fr Ask att träda i gifte m p Hanna Pehrsdotter, vilken således t åbo å detta hmn är antagen (rhf).
Sven Tufvesson gnm börd inlöst kronosk.rhhmnsdelen Vindfälle 3 ½ mtl 1782 (db 1783 13/2 nr 30). Sven Tufvesson o svärmodern ä Karna Persd överensk om undantag. Karna Persdotter omgift m Anders Lönbom(se Ask 8). Sven Tufvesson hade 5 barn 1787. Enl förteckn över lasarettsmedel som infl v barndop 1786 bet d 8 okt 6 rst v Sven Tufvessons barndop i Vindfälle.
 
Tufvesson, Sven (I12128)
 
215 Rusthållare Pehr Jönsson anklagas vid VT 1772 för att från Nils Staffensson i Sonnarp och möllare Sven Persson i Asks mölla ha stulit två svarta hästar på fjärde året och sålt dem till Pehr Andersson från Halland. Pehr Jönsson blev häktad, rymde till Danmark men återkom, sedan han fick fri lejd och infann sig till rättegången. Lämnade åter landet varefter hmnt 1/5 1772 såldes på offentlig auktion. Åbon Pehr Jönsson från Vindfälle stämmer samma år änkan Hanna Jonsdotter i Boarp att betala 58 daler för innestående kyrkotionde. Jönsson, Pehr (I12198)
 
216 Rusthållaren Nils Persson som icke längre förmår bruka och förestå dess innehavda del 7/16 delar av detta heman, har genom skrivet kontrakt av den 8 nov 1770 avstått detsamma till Mickel Jönsson därstädes, som är trolovad med Nils Persssons styvdotter Anna Persdotter, emot att han till hennes myndiga bröder Jöns och Per Perssöner betalar 180 daler samt deras halvsyster Hanna Persdotter vid dess myndighetsår betala 45 daler samt lämnar Nils Persson och dess hustru livstids uppehälle (rhf) Persson, Nils (I14548)
 
217 Ryttare för nr 35 Hjortaröd (kallas ibland för Jonas Frisk), avsked för begången stöld 1737.

Db 1737 1/2 nr 15: Ryttare Johan Frisk i Sonnarp misstänkt att ha hyst sin styvson förrymde tjuven Carl Nyman (Johan Frisks son unge gossen Jonas).
Johan Frisk kallas Jonas Knutsson Frisk vid antagandet till ryttare 1716 (se Hjortaröds ryttarhus) men vid sin död 1751 Johan Pärsson.
1724 tilltalar Johan Frisk sin svåger rotemästare Bengt Pryts och hans hustru Karna Trulsdotter, syster till Johan Frisks hustru Anna Trulsdotter. 1736 benämnes ryttare Jonas Hagman hans svåger (gm Karna Trulsdotter).
 
Frisk, Johan Pärsson (I12320)
 
218 Som 16-årig kom Pierre i 1732 til Danmark som sproglærer, og han er stamfader til den danske del af familien la Cour.
Familien har i løbet af næsten 300 år spredt sig over hele verden, og har grene i både Australien, Sydafrika, Brasilien, USA og Canada. Størstedelen af familien bor dog stadig i Danmark.


Läs här historien om Pierre la Cour: http://www.pierrelacour.dk/h-pierre.htm
http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2011bogPierreDK.pdf
och http://da.wikipedia.org/wiki/La_Cour 
la Cour, Pierre (I20559)
 
219 Änka (22/6 1959).
 
Olsson, Judith Elvira (I49185)
 
220 Änkling (13/1 1952).
 
Nilsson, Per (I49470)
 
221 https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Trulson
Öved (M) AIIa:1 (1896-1901) bild 340 / sid 23 (AID: v266112.b340.s23, NAD: SE/LLA/13535)
Stora Köpinge (L, M) AIIa:1 (1895-1901) bild 2420 / sid 238 (AID: v112188.b2420.s238, NAD: SE/LLA/13373)
Stora Köpinge (L, M) AIIa:3 (1902-1909) bild 2190 / sid 215 (AID: v112190.b2190.s215, NAD: SE/LLA/13373)
 
Trulsson, Anders (I614)
 
222 03 Henriette Frederikke la Cour
Født 31.08.1756 på Bådsgård. Død 10.01.1824. Datter af Pierre la Cour og Margrethe Susanne Hertzberg.
Gift 11.06.1777 med Poul Tomassen Sabroe. Født 1733 i Århus. Død 23.06.1789. Søn af Tomas Tomassen Sabroe. Købmandskarl.

Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2slaegtsled.htm 
la Cour, Henriette Frederikke (I8435)
 
223 05 Peter Mathias la Cour
Født 06.05.1759 på Strandet. Død 05.02.1763. Søn af Pierre la Cour og Margrethe Susanne Hertzberg.

Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2slaegtsled.htm 
la Cour, Peter Mathias (I11664)
 
224 08 Bernt la Cour
Født 11.06.1764 på Strandet. Død 03.12.1784. Søn af Pierre la Cour og Christiane Frederikke Nohr. Sømand.

Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2slaegtsled.htm 
la Cour, Bernt (I16190)
 
225 10 barn i äktenskapet, varav sju dog som barn. Se Ragnar Odhnoffs genealogiska samling Vol:1 (0-9999) Bild 193 (AID: v102241.b193, NAD: SE/LLA/30757) Familj F26165
 
226 12 Otto August la Cour
Født 12.02.1796 i Gamle Skivehus. Død 08.08.1860. Søn af Niels la Cour og Georgia Nicoline Mørch. Proprietær. Købte 1827 Thimgård, som han ejede til 1840. Ejede 1839-45 Stensmark ved Grenå, 1844-51 Saralyst ved Århus, 1851-57 Åbjerg ved Ringkøbing. Boede derefter i Århus. Stænderdeputeret 1836-38 i Viborg.
Gift 03.02.1816 med Ane Cathrine Strandbygaard. Født 21.10.1796 i Ringkøbing. Død 08.03.1879. Datter af Christen Strandbygaard og Christiane Dorthea Rindom.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-ae.htm

Se också: http://da.wikipedia.org/wiki/Otto_la_Cour 
la Cour, Otto August (I7912)
 
227 12/11 1796 vigdes i Torrlösa drängen Nils Mickelsson och änkan Ellna Jönsdotter bägge från Östraby. Elna Jönsdotter var 1:o gift med Bonde Persson, död 17/10 1795. Elna är farfars mor till Per Bondesson i Svalöv. Jönsdotter, Elna (I12957)
 
228 1720 föddes två Nils Nilsson i Kågeröd.
Hh Kågeröd (1775-1775) AI:2 uppslag 10. 
Nelsson, Nels (I4279)
 
229 18 juny førte gmd Niels Nielsen og hustru Else Madsdatter i alling en søn til daaben kaldet Niels født 8 april, fadder, Jacob knudsen, christen Rasmussen, Ulrich Madsen,Anne Madsdatter b,b,
Gjerd Christiffersen af Alling 
Nielsen, Niels (I16857)
 
230 1808 0ch 1809 finns hon i Västerhaninge: Västerhaninge AI:6 (1801-1810) Bild 1360 / sid 129 (AID: v94515.b1360.s129, NAD: SE/SSA/1588) Hammarbäck, Lisa (I2273)
 
231 1818-10-01 flyttade han från Axelvåldsmölla till Saxtorp
GID 1327.24.61300
Ottarp (M) AI:4 (1831-1839) bild 690 / sid 64 (AID: v107406a.b690.s64, NAD: SE/LLA/13301)
Halmstad (M) AI:10 (1861-1867) bild 139 / sid 135 (AID: v109673a.b139.s135, NAD: SE/LLA/13137)
Halmstad (M) AI:8 (1849-1854) bild 1230 / sid 118 (AID: v109671a.b1230.s118, NAD: SE/LLA/13137)
Oklart om han dog i Halmstad (M) eller Borgeby. 
Lundstedt, Henrik hemmansåbo (I1683)
 
232 1835 købte cand. jur. Christian Michael Rottbøll Børglum Kloster, og godset har været i slægtens eje lige siden. Rottbøll, Christian Michael (I5950)
 
233 18900215-7841
Rubbert, Hildur Kristina
Sveav 62 /Bauer/
111 34 Stockholm
Död 5/7 1990.
Kyrkobokförd (1976) i Sundsvalls Gustav Adolf, Sundsvalls kn (Västernorrlands län, Medelpad). Personen är "på församlingen skriven" eller är "utan känd hemvist". Mantalsskriven (1976) på samma ort.
Född 15/2 1890 i Sundsvall (Västernorrlands län, Medelpad).
Frånskild kvinna (17/4 1929). 
Malmström, Hildur Kristina (I47859)
 
234 1899 bodde hon med modern i Pitholm: Piteå landsförsamling AI:13e (1892-1899) Bild 74 / sid 1594 (AID: v138621.b74.s1594, NAD: SE/HLA/1010154) Berglund, Johanna (I51102)
 
235 1899-1902 arbetade hon som piga i Sthlm enl Rotemansarkivet. Flyttade till Danderyd 19 dec 1902. Jonsson, Johanna Elvira (I1528)
 
236 1902 tog man släktnamnet Kåge. Det sägs det var i samband med att Nils Ivar sökte in på teaterskolan.
Nils flyttar till Helsingborg 9/11 1867 enl hfh Västra Sallerup 1866-1870 AI:14 sid 209. 
Nilsson, Nils Jönsson handlare (I1368)
 
237 1907 blev namnet ändrat från August Janus Andreas Bartolin la Cour till Janus Andreas Bartolin Dornonville de la Cour. Dornonville de la Cour, (August) Janus Andreas Bartolin (I46797)
 
238 1907 kompletterades efternamnet med "Dornonville de". Dornonville de la Cour, Otto August (I46784)
 
239 1970 boende i Alingsås Larsson, Britta (Brita) Johanna (I5577)
 
240 2 adv = 10 dec i 1769: https://familysearch.org/learn/wiki/sv/Svensk_Helgdags_Almanacka_1769 Familj F26927
 
241 3 juni født og hjemmedøbt et drengebarn kaldet Mads faderen Niels Nielsen moderen else Madsdatter i Alling d 16 epistl publiceret.
fadder, Dorthe Nielsdatter B,B,
Zidsel Berthelsdatter
Uldrich Madsen
Lars Therkilsen
Mads Østergaard
gmd Knudsen 
Nielsen, Mads (I16551)
 
242 36 Niels Peter Georg la Cour
Født 23.08.1834 på Thimgård. Død 24.07.1911. Søn af Otto August la Cour og Ane Cathrine Strandbygaard. Kom på Kadetakademiet 1850, blev sekondløjtnant 1853, deltog i Den Anden Sønderjyske Krig 1864, blev premierløjtnant samme år og kaptajn 1873. Købte 1876 borgmester Hertz's gård i Århus, var oberstløjtnant 1886-87, flyttede 1900 til København som kasernekom-mandant i Kastellet, tog sin afsked som oberst 1902, var højstbefalende på Korsør Søbatteri 1904-08 og flyttede derefter til Odense. Hans efterkommere hører til Thimgaard-linien.
Gift 23.04.1862 med Christine Charlotte la Cour. Født 07.10.1836 på Skærsø ved Ebeltoft. Død 28.04.1913. Datter af Lauritz Ulrik la Cour og Ellen Kirstine Poulsen.(Se nr.68)
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm

Se också: http://da.wikipedia.org/wiki/Peter_la_Cour 
Dornonville de la Cour, Niels Peter Georg (I7911)
 
243 50 Peter la Cour
Født 14.11.1798 i Odder. Død 25.05.1862. Søn af Jørgen la Cour og Charlotte Guldberg. Kostskoleejer. Skolelærer forskellige steder indtil 1842, hvor han drev kostskole på Margrethelund ved Ebeltoft til sin død.
Gift 28.10.1835 med Ane Dorothea Elisabeth Priergaard. Født 25.10.1797 i Riddersborg. Død 08.10.1878. Datter af Peter Trolle Priergaard og Else C.D. Barfod.

Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-y.htm

Död i Margrethelund 
la Cour, Peter (I7896)
 
244 51 Holger Magarus la Cour
Født 18.11.1800 i Odder. Død 06.02.1880. Søn af Jørgen la Cour og Charlotte Guldberg. Ejede en tid Skærsø sammen med sin bror Lauritz. Fra 1833-39 ejer af Meilgård. Senere købte og solgte han forskellige gårde på Djursland og sluttede som ejer af Petersminde ved Århus.
Gift 28.04.1830 med Edle Charlotte Ingerslev. Født 24.06.1795 i Århus. Død 15.04.1880. Datter af Hans Peter Ingerslev og Severine Elisabeth Rothe.

Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-y.htm 
la Cour, Holger Magarus (I7899)
 
245 52 Lauritz Ulrik la Cour
Født 06.04.1802 i Odder. Død 27.02.1875. Søn af Jørgen la Cour og Charlotte Guldberg. Udlært landmand. Købte 08.10.1825 Skærsø ved Ebeltoft med store tilliggender for 2400 Rigsdaler sammen med Jacob Ludvig Vauvert Hansen. En gård i slet stand og miskredit. Bragte gården på fode, byggede 1852 den nuværende hovedbygning. Købte 1848 Jægergården ved Århus og flyttede dertil af hensyn til børnenes skolegang i Århus, men vendte 1852 tilbage til Skærsø, som han 1871 solgte til sine 2 sønner.
Gift 05.10.1833 med Ellen Kirstine Poulsen. Født 26.12.1809 i Nørlund. Død 05.03.1875. Datter af Niels Poulsen og Dorte Dinesdatter.
Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-y.htm

Se också: http://da.wikipedia.org/wiki/Lauritz_la_Cour och
http://pdfnet.dk/default2.asp?show=%20801&foldud=621&tybe=4 
la Cour, Lauritz Ulrik (I15209)
 
246 53 Peter Christian la Cour
Født 26.01.1805 i Odder. Død 16.03.1865. Søn af Jørgen la Cour og Charlotte Guldberg. Virkede som præst på Sjælland og Djursland. Blev 1861 sognepræst i Odder, men døde kort efter.
Gift 30.12.1835 med Caroline Jacobine Bregendahl. Født 09.06.1809 i Ørslev. Død 19.02.1871. Datter af Albert Philip Bregendahl og Karen Marie Mørch.

Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-y.htm 
la Cour, Peter Christian (I7903)
 
247 54 Carl Georg la Cour
Født 02.08.1808 i Odder. Dødsdato ukendt. Søn af Jørgen la Cour og Charlotte Guldberg. 1834 præstekald ved Bjørnsholm ved Ranum. 1847 forflyttet til Helsinge og Valby på Sjælland. 1856-80 provst for Strø og Holbo Herreder.
Gift 25.05.1835 med Ida Theodora Wilhelmine Møller. Født 30.12.1814 i Vemmetofte. Datter af Ludvig Nicolai Møller og Johanne Kirstine Morthorst.

Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-y.htm 
la Cour, Carl Georg sognepræst (I7907)
 
248 60 Jørgen Peter Ingerslev la Cour
Født 01.03.1831 på Skærsø. Død 26.03.1892. Søn af Holger Magarus la Cour og Edle Charlotte Ingerslev. Lærte landvæsen og var i årene 1852-58 forvalter på Hjortshøjlund, Mallinggård og Vilhelmsborg og 1858- 72 hos sin far på Kærgård. Styrede fra 1872 Løvenholm for sin bror Lauritz, var fra 1879 tillige forpagter af Ny Ryomgård og købte 1886 Råballegård ved Randers.
Gift 15.07.1879 med Anna Louise Caroline Wegener. Født 08.07.1850 i Århus. Død 20.03.1935. Datter af Carl Christian Wegener og Louise Lillienskjold.

Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-y.htm 
la Cour, Jørgen Peter Ingerslev (I14894)
 
249 61 Jørgen Carl la Cour
Født 10.06.1833 på Meilgård. Død 25.02.1901. Søn af Holger Magarus la Cour og Edle Charlotte Ingerslev. Student fra Århus Katedralskole 1853, cand.theol. 1860, kapellan i Helsinge og Valby 1869, sognepræst for Torup, Kvols og Borris 1873, for Fjellerup og Glæs-borg 1878 og for Hårslev og Tingjellinge 1889.
Gift 06.05.1874 med Adelaide (Ida) Charlotte Franzisca Giovannina Huth. Født 12.11.1844 i København. Død 25.02.1886. Datter af Frederik Johannes Hermann Huth og Adolphine Eleonora Emilie Mflller.

Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-y.htm 
la Cour, Jørgen Carl (I14896)
 
250 62 Lauritz Ulrik la Cour
Født 27.06.1834 på Meilgård. Død 03.05.1889. Søn af Holger Magarus la Cour og Edle Charlotte Ingerslev. Gik i Århus Realskole, kom 1850 på et mæglerkontor i Århus, rejste 1854 til Skotland og nedsatte sig som mægler og købmand i Leith i kompagniskab med sin svoger Antony Watson. 1863 blev han dansk vicekonsul i Granton, købte brugsretten til seks større kulgruber: Townhill 1867, Dykehead og West Limerigg 1869 og Lochgelly, Edellewood og Labuan 1872. Købte 1872 Løvenholm ved Randers. Blev 1885 Ridder af Danneborg. Solgte Løvenholm 1886. Hans efterkommere hører til den Skotske Linie.
Gift 19.10.1864 med Alice Maria Elam. Født 03.02.1843 i London. Død 13.12.1933. Datter af John Elam og Maria Stanborough. Gik 1853-59 på kostskole i Bruxelles. Boede 69 år i det samme hus i Edinburgh, hvor hun flyttede ind som brud.

Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-y.htm 
la Cour, Lauritz Ulrik (I14898)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 194» Nästa»