Noteringar


Träffar 151 till 200 av 9,672

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 194» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
151 "Afled några timmar efter födslen utan att hafva undfått dop." Johansson, Flickebarn (I47104)
 
152 "Dom-a 1-a post Epiphanias. Pehr Månson nuboends på N-o 6 Ifvö By. bar Kyske Brudens Skrud."
 
Familj F4920
 
153 "Har fått en utdrag 22/2 1885 ang dop och konfirmation för att ingå äktenskap i Jylland."
Hfl: Konga AI:13 (1866-1870) Bild 133 / sid 129 (AID: v110786.b133.s129, NAD: SE/LLA/13210) 
Andersdotter, Hanna (I14392)
 
154 "Hennes man, fänriken Jonas Schening begärde 1701-03-10 skillnad från sin hustru Beata Stråle, gift i 14 år. Hennes mor, Bernhardina Gyllensparre attesterar 1701-02-27, att dottern varken kan eller förstår vara sin man eller sina barn till någon uppbyggelse i deras äktenskap. Har ock sin särdeles passion vid särdeles tider om året, som ofta infalla, då hon sig icke själv hjälpa kan." Familj F29510
 
155 "Intet hinder finnes för detta äktenskap. Vid lysningens uttagande förklarde Fabrikör Olsson och hans fästeqvinna Anna Christina Holmgren att de barn som hon födt, Carl Johan samt Axel August och Syster Amalia, voro deras äkta barn, såsom aflade under äktenskapslöfte. O J Ohlsson Vittne: J, Grönman"
 
Familj F4922
 
156 "Jöns Önner utnämndes till barn.fader" Jöns (I47240)
 
157 "Lysning 1893-04-23, 1893-04-30, 1893-05-07 Undertecknade anhålla, att lysning till äktenskap må för oss blifva afkunnad nästa Söndag, och försäkra vi, att för vårt äktenskap intet hinder möter slägt eller förmynderskap. Allerum den 20 april 1893 L Sjöberg Maria Christensson Vigde i Öwed" Familj F28261
 
158 "Mamsell vid Espinge Gård" Fick, Johanna Christina (I47887)
 
159 "Mannen Rest till Amerika" enligt Rotemansarkivet. Troligen 1889.
Bollnäs (X) AI:25e (1881-1885) Bild 62 / sid 57 (AID: v134054.b62.s57, NAD: SE/HLA/1010020)
Bollnäs (X) AI:26e (1886-1890) Bild 46 / sid 39 (AID: v134059.b46.s39, NAD: SE/HLA/1010020)
Söderhamn (X) AI:25c (1886-1890) Bild 290 / sid 1191 (AID: v136870.b290.s1191, NAD: SE/HLA/1010202) 
Hellberg, Robert Richard (I4882)
 
160 "Odöpt. Föräldrarna babtistiskt sinnade." Lindahl, Ragnar Andreas (I2188)
 
161 "tre klanderfia lysninag till äktenskap avkunnats mellan modern och fadern Pål Svensson, Fjershus, vilken avled före vigseln" Pålsdotter, Paulina (I46090)
 
162 "Äktenskapet mellan kamrer K E Johansson och Ruth Astrid Linnéa Nilsson upplöst genom Vedbo häradsrätts utslag 1926 17/3.
Förklarad omyndig genom Vedbo häradsrätts utslag 1926 15/3."

Källa: Ärtemark AIIa:5 (1918-1929) Bild 321 / sid 311 (AID: v154352.b321.s311, NAD: SE/GLA/13663) 
Familj F30650
 
163 (Db 1724 4/6) P Troen Nilsd fr Ask inst styvfadern ständ ry Jeppe Torling ang arv o test e avl modern Boel Jeppasd. När Boel Jeppasdotter låg på sitt yttersta tog hon Pehr Åkesson till vittne, att hon gav sin lilla dotterdotterTyre Bengtsdotter en … Nilsdotter, Troen (I12164)
 
164 (Onsjö VT 1791 nr 20): Rh Bonde Andersson o dess brod Ola Andersson i Ask fick böta för slagsmål m krögaren Ola Klingenberg i Ask. (ST nr 33): Bonde Andersson varit rh på dess fad Anders Sassarssons i Ask tillh hmn, men v utmätning fanns varken hos boets boende eller dess brod res, ry Ola Andersson, som vistades hemma hos sin fader några tillgångar att gälda böterna 6 Rdr 32 sk. Bröderna fick vardera 8 dagars fängelse på vatten o bröd i häradshäktet. Andersson, Bonde (I12180)
 
165 01 Frederik la Cour
Født 16.09.1753 i Ørslev Kloster. Død Ca. 1783. Søn af Pierre la Cour og Margrethe Susanne Hertzberg.


Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2slaegtsled.htm 
la Cour, Frederik (I16178)
 
166 02 Niels la Cour: Født 25.10.1754 i Ørslev Kloster. Død 10.05.1827. Søn af Pierre la Cour og Margrethe Susanne Hertzberg. Postmester i Randers, kancelliråd. Udlært ved landbruget, senere officer i hæren. Hægemester på Vajsenhuset 1784-1789, senere fuldmægtig ved byskriveren i Viborg. Postmester i Holstebro 1802, i Randers 1810 frem til sin pludselige død i 1827. Ved Himmelbjergfesten i 1842 læste St. St. Blicer et >drapa< om Niels la Cour (Se gl. slægtsbog 1951>.
Han blev gift første gang i Ørum ved Skive 23. april 1790 med Georgia Nicoline Mørch. Født 14. januar 1760 i Ørum ved Skive. Død 1. juni 1804 i Holstebro. Datter af provst Otto Himmelstrup Mørch i Gerding og Blenstrup og Kristine Augusta Hvass. Tjente ved sit bryllup på Strandet.
Gift anden gang i Randers 29. juli 1810 med Karen Elisabeth Lund. Født 11. juli 1772 i Randers. Død 25. august 1836 i Randers. Datter af farver Morten Brøehner Lund og Anne Marie Håsum. (7 børn - nr. 10-16)


Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2slaegtsled.htm 
la Cour, Niels (I5985)
 
167 06 Jacob la Cour
Født 14.07.1760 på Strandet. Død 12.03.1784. Søn afPierre la Cour og Margrethe Susanne Hertzberg. Cand. theol.


Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2slaegtsled.htm 
la Cour, Jacob (I15780)
 
168 09 Jørgen la Cour
Født 02.10.1767 på Strandet. Død 03.09.1809. Søn af Pierre la Cour og Christiane Frederikke Nohr. Degn i Odder. Student fra Viborg 1787 og begyndte derefter teologistudiet ved Københavns Universitet. Opgav p.gr.af manglende midler og blev 1789 degn i Odder. Genoptog studiet i København et par år senere og blev cand.theol. 1793, hvorefter han vendte tilbage til Odder. Ven med St. St. Blicher.
Gift 02.03.1798 med Christine Charlotte Guldberg. Født 10.06.1777 i Skagen. Død 28.02.1826. Datter af Holger Guldberg og Petrea Margrethe Schwane Bang.


Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2slaegtsled.htm 
la Cour, Jörgen (I16185)
 
169 14/3 1767 uppvistes för rätten bouppteckning och avvittringn efter avlidne "hospitalshemmansdrengen Nils Mårtensson Stora Åkarp, af den 24 Febr 1767". Mårtensson, Nils (I12410)
 
170 1777 sålde Tufve Svänsson t dr Såne Tufvesson fr Billinge, som ämnar ingå äkt m dot Hanna Tufvesdotter. Såne Tufvessons syskon: Syster Hanna Tufvesdotter (+ 20/2 1807) gm Jeppa Månsson Dahlgren i Billinge by. Broder rh Ohla Tufvesson i Billinge. Syster Sissa Tufvesdotter gm Jöns Månsson. Tufvesdotter, Hanna (I12125)
 
171 2 Dottrar. 1 Son. Sonen lever och en Dtr. Olsdotter, Christina (I1552)
 
172 3/5 1783 har Lars Gudmunsson o h Tyre Nilsd sålt t Pehr Ohlsson som m sälj dotter Ellna skall ingå äktenskap Larsdotter, Elna (I12149)
 
173 71-4 Ellen Kirstine Poulsen la Cour
Født 08.03.1875 på Trinderup. Dødsdato ukendt. Datter af Hans Christian Ditlev la Cour og Marie Sophie Utzon Wandborg. Lærte i sommeren 1894 vævning på Veumhus i Askov, opholdt sig på Landboskolen ved Lyngby fra 1894-96.
Gift 22.06.1901 med Theodor Sophus Dornonville de la Cour (88-2). Født 30.12.1874 i Dyrhuset. Død 25.09.1944. Søn af Jean Henry William August la Cour og Sophie Amalie Suhr. Godsforvalter.


http://www.pierrelacour.dk/s-bog/71-trinderup.htm 
la Cour, Ellen Kirstine Poulsen (I7945)
 
174 Amerika 10/9 1897; HFL: Valleberga AIIa:1 (1896-1907) Bild 760 / sid 64 (AID: v267501.b760.s64, NAD: SE/LLA/13437) Jönsdotter, Karna (I49486)
 
175 Anders Persson 8/4 1768 t dr Per Olsson som träder i äkt m Anders Perssons dotter. I bou e Anders Pehrsson o dess hu Thyra Pehrsd åtog sig Pehr Olsson att mot 135 Dr smt försörja hustruns lillasyster Sissela (Sissa) 1 år gl (skiftesbrev1774) Andersdotter, Sissa (I12118)
 
176 Anm: Död 19620829 Nilsson, Anna (I49379)
 
177 Blef af modren förqwafd. Nilsdotter, Kjerstina (I51543)
 
178 Bou efter avl änkan Marna Petersdotter nr 14 ¼ av d 17/1 1775 (db 1775 20/6 § 6).
Rh Ohla Persson o dess hu döda. Hmnt i arv t dess bröstarvingar, my sonen Jöran Olsson o Jöns Olsson, som m den senares syster är gift. 4/3 1775 sålt hmnt t dess broder o svåger dr Sven Olsson emot det han t brodern Jöran bet 100 dr o t svågern Jöns Olsson 50 dr, samt att med sina omy syskon brodern Petter o systern Karna vid deras my år övernskommer om deras arv (rhf)
 
Petersdotter, Marina (I12063)
 
179 Brudgummens 2-a gifte. Skräddaren Holmquist företer Bouppteckning efter sin 1-sta Hustru Petronella Larsd-r upprättad 10/12 1866, samt afvittringsinstrument af den 20/7 1867, som wisar att wid Hustruns död en skuld öfver tillgångarne fanns af 83 rd 16 öre Wid. lemnades skriftligt Giftomannasamtycke af Anna Stinas Fader Torp. Lars Jönsson Se Bil. Litt. A. Kongl. Majts Nådiga tillåtelse för Skräddaren Holmquist att få ingå äktenskap med sin aflidna Hustrus syster, gifvits Stockholm den 12/2 1869. Se Bil. B. Familj F1528
 
180 Christina Nilsdotter f 12/2 1815. Fader tjänstedräng Nils Persson Dufveskog (Röstånga), moder fästekvinnan Karna Knutsdotter, Sånarp Nilsdotter, Christina (I12345)
 
181 Db 1713 3/6 Lars Åkesson o hh Toren Ingvarsdotter en dot Hanna Larsdotter som varit gm dragon Nils Persson Ask i Bäckahus. Per Ingvarssons dotter Johanna Persdotter ett uä barn m Nils Persson Ask. Sökte tilstånd för äkt (kusiner?). Larsdotter, Hanna (Anna) (I12070)
 
182 Denne hedersMan, som af alla war aktad och älskad för sin utmärkta Gudsfruktan och Christeliga lefwerne och förtjente, att vara det, hade i 40 år, tjent som Trägårdsmästare på Belteberga; hwarföre han erhållit en heders belöning af Patriotiska sälskapet i Stockholm. Prydliga planteringar så wäl wid Belteberga Sätesgård, som på Ottarps Kyrkogård bära ännu wittne om denne Hans erfarna konst, och oförtrutna flit , och skola länge stå, som hedrande minneswårdar öfwer hans graf, der jag wet, att han för Jesu Csti skull hvilar i frid, och wäntar en glad uppståndelse.

HFL: 1800 - Ottarp AI:1 (1792-1815) Bild 42 / sid 37 (AID: v107403.b42.s37, NAD: SE/LLA/13301)
1802 - Ottarp AI:1 (1792-1815) Bild 52 / sid 47 (AID: v107403.b52.s47, NAD: SE/LLA/13301)
1804 - Ottarp AI:1 (1792-1815) Bild 76 / sid 71 (AID: v107403.b76.s71, NAD: SE/LLA/13301)
1811 - Ottarp AI:1 (1792-1815) Bild 179 / sid 175 (AID: v107403.b179.s175, NAD: SE/LLA/13301) 
Grundström, Petter (I48691)
 
183 Dog på lasarettet i Eksjö. Ulfsax, Nils Johan Gerard fanjunkare, inspektor (I48383)
 
184 Dopvittnen
Susc: Majoren och Riddaren Herr Baron Ad. H. Bennet på Rosendahl; Test: Hofjägmästaren och Ridd: Herr Baron A Rålamb på Rosenlund, Ryttm. och Ridd. Herr Baron C Bennet på Rosendahl, Kyrkoherden S. Sjögren, Wägmästaren C P Ohlson och Consuln A. Hallberg
 
Werlin Olsson, Blenda Wilhelmina Maria (I51522)
 
185 Drunknade af våda, vid överfarten af åen vid Rynke i Riseberga. Begrofs 17 juni i Riseberga.
Hfl: Stenestad AI:10 (1841-1846) Bild 30 / sid 23 (AID: v112070.b30.s23, NAD: SE/LLA/13366) 
Jacobsdotter, Gunnela (I46859)
 
186 Død 1830 (?). enligt http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-ae.htm la Cour, Christiane Friderike (I46501)
 
187 Efter faderns disposition avstod Anders Persson 1737 halva hmnt (3/8) t brod Ola Persson (rhf) Persson, Oluf (I12062)
 
188 Efter faderns disposition avstod Anders Persson 1737 halva hmnt (3/8) t brod Ola Persson (rhf) Persson, Anders (I12065)
 
189 Enligt utslag vid Luggude H.R den 30 oktober 1881 är Elna Jönsdotter förklarad omyndig och Cantor G Sjöberg utsedd till hennes förmyndare.
Hfl: Kågeröd AI:18 (1879-1883) Bild 209 / sid 209 (AID: v110876.b209.s209, NAD: SE/LLA/13227) och Kågeröd AI:18 (1879-1883) Bild 37 / sid 32 (AID: v110876.b37.s32, NAD: SE/LLA/13227) 
Jönsdotter, Elna (I46086)
 
190 Enligt utslag vid Luggude häradsrätt den 11 april 1881 är Elna Jönsdotter förklarad för aflidne Pål Svenssons äkta hustru samt tillerkänd laga giftorätt i Pål Svenssons bo. Familj F26207
 
191 Enligt Västra Karaby kyrkobok dog 19/11 1811 änkan Anna Mårtensdotter "uti möllan Nr 7 Ålstorp" 85 7/12 år gammal. I hfl uppges hon född 13/4 1725 i Konga och kom till platsen 1751. Enl bou vid Harjagers häradsrätt hade de inga barn och hennes närmaste släktingar var åbo Jöns Persson från Stora Åkarp gift med framlidna Anna Mårtensdotters syster Hanna Mårtensdotter, åbo Bengt Olsson från Norra Djurup gift med den döda äädsta broder dotter Hanna Persdotter, Per Mårtensson i Boarp, Asks socken änkans brorson och systerdottern är Anna Bengtsd i Annelöv. Mårtensdotter, Anna (I12408)
 
192 Fadern 38 år. Johan Aug. Ljung har sjelf anmält sig såsom fader till barnet, hvilket han samaflat med Johanna Hagblom under äktenskapslöfte; intygas af Pehr Ågårdh dopförrättare Ljungh, Gustaf Albin (I47393)
 
193 Frånskild man (23/2 1931) Gullqvist, Hans Georg (I48898)
 
194 Født 01.02.1812 på Møllemosegård. Død 07.01.1856. Søn af Peter David la Cour og Ane Clausine Haastrup. 1831-42 godsforvalter på Lykkesholm ved Odense. Ejede derefter Stensmark ved Grenå til 1855. Hans ef-terkommere hører til Odder-linien. Gift 29.10.1845 med Christiane Dorthea la Cour. Født 14.08.1818 i Svendholm. Død 09.03.1900. Datter af Otto August la Cour og Ane Cathrine Strandbygaard.(Se nr.29
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Niels Peter (I46505)
 
195 Født 02.08.1815 på Møllemosegård. Død 04.12.1882. Søn af Peter David la Cour og Ane Clausine Haastrup. Student fra Odense Latinskole 1834 og cand.theol. 1841. Var sognepræst på Helgenæs fra 1858 til sin død. Ved slægtsmødet på Himmelbjerget 09.06.1882 var han som aldersformand ordstyrer. Hans efterkommere tilhører H~genæs-hnien. Gift 30.10.1845 med Chris-tine Cathrine la Cour. Født 24.07.1820 på Svendsholm. Død 25.12.1902. Datter af Otto August la Cour og Ane Cathrine Strandbygard. (Se nr.30)
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Johannes Georg sognepræst (I46509)
 
196 Født 06.01.1839 på Thimgård. Død i januar 1914. Søn af Otto August la Cour og Ane Cathrine Strandby-gaard. Lærte landvæsen og købte Kongsgård 1859, solg-te den atter 1868 og købte Lihmegården 1869. Flyttede i efteråret 1894 til Randers, overladende sin ældste søn gården, som solgtes 1898. Bosatte sig i Helsted og sidst i Odder, hvor han døde. Hans efterkommere hører til Lihmegård-linien. Gift 01.03.1861 med Sophie Johanne Marie Schmidt. Født 20.01.1840 på Østergård ved Grenå. Død 29.09.1910. Datter af Niels Ole Jørgen Se-cher Schmidt og Margrethe Sophie Leopoldine Mohr.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Frederik Christian Carl (I46488)
 
197 Født 11.12.1797 i Viborg. Død 21.12.1876. Søn af Niels la Cour og Georgia Nicoline Mørch. Kongelig gymna-stikdirektør. Deltog som løjtnant i det danske hærkon-tingent i Frankrig 1816-18. Blev 1824 primierløjtnant, 1829 lærer ved Det Militære Gymnastikinstitut og 1847 direktør samme sted indtil 1870, hvor han blev pensio-neret. Deltog i krigen 1849-50. Gift 14.05.1835 med Emilie Antoinette Bruun. Født 22.01.1812 i København. Død 09.03.1872. Datter af Evsebius Bruun og Marie Christi.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-ae.htm

Se också: http://da.wikipedia.org/wiki/Niels_la_Cour_(officer) 
la Cour, Niels Georg (I46497)
 
198 Født 16.06.1824 på Østergård. Død 04.04.1903. Datter af Otto August la Cour og Ane Cathrine Strandby-gaard. Gift 11.11.1858 med Hans Christian Villadsen Printz. Født 15.11.1830 i Århus. Død 22.01.1912. Søn af Peter Hansen Printz og Christiane Sørensen. Blev skibsfører 1856 og skibsreder 1860. Ejede en gård i Asfærg ved Hobro 1874-98
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Caroline Amalie (I46489)
 
199 Født 16.06.l790iKøbenhavn (?>. Død 10.09.1848. Søn af Niels la Cour og Georgia Nicoline Mørch. Blev student 1809 og cand.jur. 1812. Sagfører i Svendborg fra 1819.
Gift 12.06.1811 med Ane Clausine Haastrup. Født 14.04.1786 i Svanninge Hestehave. Død 26.05.1863. Datter af Hans Haastrup og Margrethe Beate Holm (?).


Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-ae.htm

Død: 10 sep. 1848, København, Frederiks hospital i en alder af 58 år 
la Cour, Peder David (I46496)
 
200 Født 18.12.1817 på Møllemosegård. Død 08.11.1848. Datter af Peter David la Cour og Ane Clausine Haastrup. Gift 23.09.1843 med Emil August Andersen. Født 23.09.1815 på Rosengården ved Ringsted. Død 24.11.1867. Søn af Peter Octavius Andersen og Cath-ine Petronelle Gundersen. Ejer af Hammelevgård 1842 (?)-50, styrede fra 1853 Kærstrup, så Søholt og tilsidst Gammelgård, hvor han kastedes af vognen ved et par løbske heste og døde.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Georgine Nikoline (I46507)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 194» Nästa»