Noteringar


Träffar 1 till 50 av 11,818

      1 2 3 4 5 ... 237» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1 "Fogde i Dueholm" Christensen, Mikkel (I16200)
 
2 30 Juli føds Mads Østergaard og hustru pigebarn Ane dom +11 trinid publicerede barnets daab, Knus Jacobsens hustru af Alling B.B. Rasmus Michelsens hustru ibid Ane
GG F`Jørgen Rasmussen
Henrik Pedersen,Niels Adnersen Jacob Jacobsen
af alling 
Madsdatter, Ane (I16870)
 
3 Helsingborgs stadsförsamling (Maria) (M) AIIa:270 (1927-1936) Bild 250 / sid 8619 (AID: v259948.b250.s8619, NAD: SE/LLA/13171) Johansson, Ida Mariana sjuksköterska (I68068)
 
4 - United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918
- California Death Index, 1940-1997 
de Fine Olivarius, Holger Ludvig Arnold (I6138)
 
5 ?? Gift 1814 ?? Förslöv CI:2 (1749-1828) Bild 345 / sid 773 (AID: v99155.b345.s773, NAD: SE/LLA/13104) Erlandsdotter, Kiersti (I52254)
 
6 Nordin, Ellen Astrid Ingeborg (I2842)
 
7 ...boer uti Wallebärga" Familj F554
 
8 ...i Storegård Familj F1019
 
9 ...nu boer i Egby" Familj F1026
 
10 ...nu boer i Lille Västerg." Familj F1023
 
11 ...som bo i Storegård i Ekeby" Familj F1020
 
12 "den 12 dödde rusthållshemmansåbon Knut Önnersson ifrån Klöfwa som då varit på resan åt furuskogen att afhemta timmer och på vägen i Röke Socken genom hästernas wåldlöpande och olyckshändelse blifvit skadad, så att Han 1½ timme derefter dödde i Hemmanet Brunshult, och derefter förd till dess hemvist, och sedan syneförrättning afgivit yttrande, blivit jordfäst den 24 följande." Önnersson, Knut rusthållare (I47223)
 
13 "dog genom vådlig händelse vid tröskverk i Kattslösa" Olsson, Hans (I16456)
 
14 "Enkan Hanna Truls Jöns i St Ebbarp" begravdes 12/1 1794. Hennes ålder stämmer med Per Perssons dotter Hanna född i Stora Ebbarp ca 1734 och hon var säkert syster till Christensa död 26/12 1820 i Lilla Ebbarp, vars dotter Kjerstinas rätt bevakades av dess moders systerson husman Sven Trulsson i Hallahus. Persdotter, Hanna (I11853)
 
15 "Halshuggen i Gömslöf för mordbrand." Hansdotter, Hanna (I51252)
 
16 "I Amerika enligt uppgift." Överförd till obefintlighetsboken 13 dec 1916: Raus (M) AIIa:13 (1907-1919) Bild 710 / sid 49 (AID: v268985.b710.s49, NAD: SE/LLA/13305) Persson, Axel (I3519)
 
17 "mannen rest till Amerika" 12 maj 1883: Västra Sönnarslöv AI:11 (1876-1885) Bild 21 / sid 16 (AID: v102107.b21.s16, NAD: SE/LLA/13480)
Västra Sönnarslöv AI:11 (1876-1885) Bild 231 / sid 264 (AID: v102107.b231.s264, NAD: SE/LLA/13480) 
Hammar, Måns Hindric Nicolaus (I47655)
 
18 "Anders" blev "Oskar" i vissa HFL.
"Knut" försvann vid överföring från:
Köpings landsförsamling (U) AII:2 (1904-1908) Bild 1420 / sid 778 (AID: v263590.b1420.s778, NAD: SE/ULA/10691)
till:
Götlunda (U, T) AIIa:2a (1905-1909) Bild 230 / sid 11 (AID: v228782.b230.s11, NAD: SE/ULA/10355) 
Andersson, Knut Anders Gustaf Harald (I64024)
 
19 "Barnet jordades d 21/10 1889." Kellgren, Dödfödd (I13923)
 
20 "De vigda bo uti Brandsberga" Familj F4235
 
21 "Dog på Lasarettet i Lund, hennes döda kropp blev hämtad från Lund till Kågeröd." Bengtsdotter, Anna (I2874)
 
22 "Fæster af Rotbøl Lodbjerg" Mikkelsen, Christen (I16199)
 
23 "Föll av hästen och slogs till döds." Jepsson, Jöns (I12992)
 
24 "Modern är gift med den rymde husaren Hans Assarsson." Kan fadern vara Anders Svensson?? Dödfödd (I73794)
 
25 "Musikern Erik Georg Karlsson flyttar till Katarina, Stockholm 1 nov 1930 utan hustrun." Familj F28132
 
26 "Rymt till Amerika" omkring 1889: Ottarp (M) AI:16 (1886-1895) Bild 4620 / sid 436 (AID: v107418a.b4620.s436, NAD: SE/LLA/13301) Persson, Håkan (I51324)
 
27 "som skola bebo hemmanet Westerslöf" Familj F3649
 
28 "Ungkarl".
Öckerö (O) AI:10 (1835-1842) bild 43 / sid 75 (AID: v3340.b43.s75, NAD: SE/GLA/13665) 
Olofsson, Olle (Olof) Magnus (I223)
 
29 "Vistas i Amerika": Högestad (M) AIIa:1 (1895-1921) Bild 2040 / sid 191 (AID: v590617.b2040.s191, NAD: SE/LLA/13177) Nilsson, Magnus (I49621)
 
30 "wigdes i Helsingborgs Kyrcka Boo nu i Wälluf" Familj F3235
 
31 "Änka i Olstorp" Familj F3509
 
32 ( VT 1799 § 61) Ihsm Pehr Månsson och drängen Hans Persson i Ask en söckendag överfallit och slagit åbon Nils Mårtensson i dess egen stuga. Pehr Månsson svärfader och Hans Persson svåger med Nils Mårtensson samt boende i samma hus. Pehr Månsson böter för fylleri.

Källa: Bengt Nordahl 
Månsson, Pehr (I12621)
 
33 ( VT 1799 § 61) Ihsm Pehr Månsson och drängen Hans Persson i Ask en söckendag överfallit och slagit åbon Nils Mårtensson i dess egen stuga. Pehr Månsson svärfader och Hans Persson svåger med Nils Mårtensson samt boende i samma hus. Pehr Månsson böter för fylleri. Mårtensson, Nils (I12389)
 
34 (1778 12/11) Sören Torslof och hustru Pernilla Pehrsdotter dömdes till skillnad på 3 mån till "säng och säte".
(1779 HT § 60) Självmordsförsök av Sören Torslov 18/9 1779. Anklagar svärsonen Jöran Olsson för att ha försökt mörda honom. Hustrun Pernilla Persdotter 52 år, "stor o stark o mycket fetlagd". Sören Torslof dömd till "40 par spö två slag af paret samt därefter försändas till Landskrona fästning till allm arbete i 10 års tid, samt nu och för allan tid från sin hustru alldeles skild warder". 
Torslov, Sören soldat (I12371)
 
35 (Askman) Sonesson, Tufve (I12134)
 
36 (Attest från Konga 1/3 1743) "unge drengen och åboen i Långaröd Mickel Jönsson 24 år till Kogeröd för äktenskap med pigan Christensa Knustsdotter". Enligt attest från Konga till Kågeröd 1739 var pigan Christensa Knutsdotter född i Konga församling. (Db 1755 18/3 § 7) Arvsskifte hållet 5/2 1755 efter Mickel Jönssons i Långaröd avlidna hustru Christina. Knutsdotter, Christensa (I12948)
 
37 (Dornonville de) tillkom 1907 (Dornonville de) la Cour, Lauritz Ulrik (I8448)
 
38 (Research):68 Christine Charlotte la Cour
Født 07.10.1836 på Skærsø. Død 28.04.1913. Datter af Lauritz Ulrik la Cour og Ellen Kirstine Poulsen.
Gift 23.04.1862 med Niels Peter Georg Dornonville de la Cour. Født 23.08.1834 på Thimgård. Død 24.07.1911. Søn af Otto August la Cour og Ane Cathrine Strandby-gaard. (Se nr.36).

Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-y.htm 
la Cour, Christine Charlotte (I7855)
 
39 (Research):Det finns uppgift om att han dog 1951. Allese de Fine Bunkeflod, Tyge Josias cand. jur. (I15202)
 
40 (Research):Det ska finnas en dotter också, som vi inte har namnet på. Hansdotter Bunkeflod, Okänt (I5889)
 
41 (Research):Det verkar stå i KB att han föddes 3 jul och döptes 5 jul 1761.

Bunkeflod, Hans Christian, 1761-1805, Præst, blev født 30. Juni 1761 i Odense, hvor hans Fader, Hans B., var Hører ved Skolen; Moderen hed Anna Birgitte f. Warde. 1778 dimitteredes han fra Odense, og i sine første Studenteraar var han Amanuensis ved det store kgl. Bibliothek; hans Skolekammerat, den 2 Aar ældre R. Nyerup, har sandsynligvis skaffet ham denne Ansættelse, og sammen med ham deltog han fra 1781 i det Rybergske Øvelsesselskab, hvis Medlemmer skreve Taler og Afhandlinger og gjensidig kritiserede disse. Selskabet samledes i Konferensraad Rybergs Gaard paa Østergade. Ved saaledes at træde i Forbindelse med denne Mand, der levende interesserede sig for Almuens Oplysning og faa Aar i Forvejen havde anlagt en Spindeskole paa sit Gods Øbjærggaard i Sjælland, fik han Tilskyndelse til at skrive sine
, hvis 1. Oplag (1783) blev trykt paa Rybergs Bekostning til Uddeling paa nævnte Gods. De sloge godt an, vandt betydelig Udbredelse (de ere senere udgivne 3 Gange, sidste Gang 1811), og B. grundlagde ved disse sit Ry som Almuens Sanger. Det er ogsaa dette Arbejde, der har bevaret hans Navn for Glemsel; thi hans øvrige litterære Forsøg i disse Aar – naar han f. Ex. vilde lege Danmarks Wandsbecker Bote ved , 1. Del (1785) eller hans o. fl. – fortjene næppe at nævnes. 1784 underkastede ha£ sig theologisk Attestats med Karakteren Non; og da den store liturgiske Fejde udbrød Aaret efter, deltog han i denne ved et (anonymt) Flyveskrift, , i hvilket han priser Bastholms Forslag, men mener,
det er kommet for tidlig; af større Betydning end at forandre den udvortes Gudstjeneste vilde det være at faa oprettet Skolelærerseminarier og faa en god, ny Lærebog i Kristendom. 1787 blev han residerende Kapellan i Ærøskjøbing; men her fandt han sig ikke til Pas og higede efter snarlig Forflyttelse. Hvad der begunstigede dette hans Ønske, var, at han 1789 paa ny havde tiltrukket sig Opmærksomheden ved sine , i hvilke han anslog den Tone, Datiden satte Pris paa (2 af disse ere optagne i Roskilde Konvents Salmebog). 1790 kom han til sin Fødeby som residerende Kapellan ved St. Hans Kirke, hvormed var forbundet Sognekaldet i Højby, og 1799 forfremmedes han til Sognepræst ved St. Hans Kirke. Men hans Helbred var svækket. En unaturlig Fedme medførte Asthma og anden Svagelighed, og kun 43 Aar gammel døde han 2. Febr. 1805. Han besad ikke ringe Lune, men sine satiriske Anlæg brugte han ikke altid med tilstrækkelig Forsigtighed. Han efterlod som Enke Marie f. Petersen (d. 1833) en Datter af Josias P. i Kjøbenhavn. I hendes Hus nød Digteren H. C. Andersen i sin Barndom megen Venlighed, og her hørte han første Gang Navnet blive udtalt og nævnet med Højagtelse som noget helligt.
Källa: http://runeberg.org/dbl/3/0256.html 
Bunkeflod, Hans Christian sognepræst (I15179)
 
42 (Research):Dödsdatum eller -plats är troligen fel. Bunkeflod, Hans (I15188)
 
43 (Research):En annan uppgift säger hon dog 1678. de Fine, Barbara Hansdatter (I15033)
 
44 (Research):En annan uppgift är att han skulle vara född 1649. Allesen, Oluf (I15166)
 
45 (Research):Enligt upgift är hon född Boltinggård och död i Odense Skt Knud. Warde, Ane Birgitte (I15177)
 
46 (Research):Enligt uppgift född i Svanemøllen. Marstrand, Christine Marie (I7924)
 
47 (Research):Enligt uppgift född och död i Odense Skt Knud. Bunkeflod, Maren Hetting (I15181)
 
48 (Research):Enligt uppgift ska han vara född i Egernförde som vid den tidpunkten tillhörde Danmark. de Fine Licht, Marcus Philip Vilhelm oberst (I5863)
 
49 (Research):Enligt uppgift skulle hon ha avlidit 5 Nov 1755 i Odense Skt Knud. Hetting, Maren (I15175)
 
50 (Research):Finns uppgiter om att hon är född i Trollundgården, eventuellt i Nakskov. Skafte, Henrikgine (I7934)
 

      1 2 3 4 5 ... 237» Nästa»