Bengt Nordahl

Bengt Nordahl

Svalövsbygdens Släkt- och Folklivsforskare har i ett ambitiöst projekt återskapat delar av kyrkoböckerna för Ask och Konga socknar i Sklåne, som förstördes vid en brand i prästgården 1820-04-25. Arbetet utfördes av Bengt Nordahl och Stig Pettersson. Kopior av filerna från sloff.se finns här:

Ask kyrkobok 1600-1750 version 2011

Ask kyrkobok 1750-1820 version 2011

Ask kyrkobok 1750-1820 uppdaterad 2014

Konga kyrkobok 1600-1750 version 2011

Konga kyrkobok 1750-1820 version 2011

Konga kyrkobok 1750-1820 uppdaterad 2014

Bouppteckningar vid Onsjö häradsrätt

 

 

Husförhörslängder, hfl, Kågeröd 1773 och 1778

 

Volymen Kågeröd AI:1 (1773-1800) är som bekant delvis svår att tyda. Nu har Bengt Nordahl tagit sig tid att renskriva de första delarna.

 

Bengt skriver så här: "Att tolka all text har inte varit lätt, och det finns nog något av klottret som jag lämnat istället för att misstolka. Tveksamma namn och data har jag försökt kolla i främst DDSS men även C:1 och 2 eller mina tidigare gjorda noteringar, och jag har flitigt infogat kommentarer. Det är lite svårt att förstå vad som menas med betygen. Oftast står det ett streck och ibland ett k som även i vissa fall kan tolkas som siffran 2. En anledning till att volymen verkar klottrig är att den egentligen var avsedd att omfatta ett år men sedan genom ostruktuerade tillägg av olika präster kommit att täcka åtminstone åren 1773-1775."

 

Vidare finns här några innehållsförteckningar till volymerna AI:1 och AI:3 som i skrivande stund, 2012-08-01, saknas hos Arkiv Digital.

 

Dokumenten finns att ladda ner i en Excel-fil här:

Register Kågeröd AI:1 1773-1800

Register Kågeröd AI:3 1801-1809

Husförhör Kågeröd AI:1 1773

Husförhör Kågeröd AI:1 1778

 

 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus