Farvegaarden, Kerteminde, Denmark

Databasen innehåller mer eller mindre kompletta uppgifter om ättlingarna till bland annat:
Pierre la Cour (1716-1775), J C F Haeffner (1759-1833), Joachim Richert (-1666), Lars Tengvall (1671-1731) samt familjerna Kåge och Ulfsax.
Databasen innehåller också ett stort antal personer födda i Ask, Konga, Kågeröd, Riseberga och på Öckerö.

Ättlingar till Anders Sehested (1720-1799) finns delvis dokumenterade här, för fler ättlingar och anor till Anders Sehested hänvisas till Finns hemsida.

Det kan finnas fel i databasen. Det kan vara skrivfel, men också sakfel. Vänligen meddela om tveksamheter finns!

Beträffande information om personer på internet har danska Datilsynet skrivit så här:
Det er dog Datatilsynets opfattelse, at eksempelvis et familietræ med ganske ufølsomme (banale) oplysninger såsom navne, fødsels og dødsår kan offentliggøres på Internettet uden samtykke.
Då detta överensstämmer med andan i svenska PUL, som jag förstått det, publiceras på nu levande personer endast namn och födelseår. Bilder publiceras på avlidna personer samt på nu levande som givit mig tillstånd till detta. Om någon absolut inte vill förekomma på denna hemsida, måste vederbörande meddela mig så att namnet kan raderas.

Länk till sida med kommentarer och förklaringar.

Link to page in English.

Eslabon a la página en español.

Länk till de av Bengt Nordahl rekonstruerade kyrkoböckerna för Ask och Konga 1600-1820 samt renskrivna husförhörslängder för Kågeröd 1773/1778.

FOTOARKIV

Länk till bilder från Helsingborg 1957-1964, Bilder.

Länk till bilder från gamla Helsingborg utvalda av Leif Schrewelius, Bilder.


OLLE LUNDSTEDT
10 aug 2018


Specialartiklar

feature 1 Feature Story 1 Not used.

feature 2 Feature Story 2 Not used.

feature 3 Feature Story 3 Not used.

feature 4 Feature Story 4 Not used.

 
Kontakt

email imageOm du har frågor eller kommentarer om innehållet på denna webbsida, kontakta oss. Vi ser fram emot att få höra ifrån dig.