Noteringar


Träffar 151 till 200 av 9,299

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 186» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
151 3/5 1783 har Lars Gudmunsson o h Tyre Nilsd sålt t Pehr Ohlsson som m sälj dotter Ellna skall ingå äktenskap Larsdotter, Elna (I12149)
 
152 71-4 Ellen Kirstine Poulsen la Cour
Født 08.03.1875 på Trinderup. Dødsdato ukendt. Datter af Hans Christian Ditlev la Cour og Marie Sophie Utzon Wandborg. Lærte i sommeren 1894 vævning på Veumhus i Askov, opholdt sig på Landboskolen ved Lyngby fra 1894-96.
Gift 22.06.1901 med Theodor Sophus Dornonville de la Cour (88-2). Født 30.12.1874 i Dyrhuset. Død 25.09.1944. Søn af Jean Henry William August la Cour og Sophie Amalie Suhr. Godsforvalter.


http://www.pierrelacour.dk/s-bog/71-trinderup.htm 
la Cour, Ellen Kirstine Poulsen (I7945)
 
153 Amerika 10/9 1897; HFL: Valleberga AIIa:1 (1896-1907) Bild 760 / sid 64 (AID: v267501.b760.s64, NAD: SE/LLA/13437) Jönsdotter, Karna (I49486)
 
154 Anders Persson 8/4 1768 t dr Per Olsson som träder i äkt m Anders Perssons dotter. I bou e Anders Pehrsson o dess hu Thyra Pehrsd åtog sig Pehr Olsson att mot 135 Dr smt försörja hustruns lillasyster Sissela (Sissa) 1 år gl (skiftesbrev1774) Andersdotter, Sissa (I12118)
 
155 Anm: Död 19620829 Nilsson, Anna (I49379)
 
156 Blef af modren förqwafd. Nilsdotter, Kjerstina (I51543)
 
157 Bou efter avl änkan Marna Petersdotter nr 14 ¼ av d 17/1 1775 (db 1775 20/6 § 6).
Rh Ohla Persson o dess hu döda. Hmnt i arv t dess bröstarvingar, my sonen Jöran Olsson o Jöns Olsson, som m den senares syster är gift. 4/3 1775 sålt hmnt t dess broder o svåger dr Sven Olsson emot det han t brodern Jöran bet 100 dr o t svågern Jöns Olsson 50 dr, samt att med sina omy syskon brodern Petter o systern Karna vid deras my år övernskommer om deras arv (rhf)
 
Petersdotter, Marina (I12063)
 
158 Brudgummens 2-a gifte. Skräddaren Holmquist företer Bouppteckning efter sin 1-sta Hustru Petronella Larsd-r upprättad 10/12 1866, samt afvittringsinstrument af den 20/7 1867, som wisar att wid Hustruns död en skuld öfver tillgångarne fanns af 83 rd 16 öre Wid. lemnades skriftligt Giftomannasamtycke af Anna Stinas Fader Torp. Lars Jönsson Se Bil. Litt. A. Kongl. Majts Nådiga tillåtelse för Skräddaren Holmquist att få ingå äktenskap med sin aflidna Hustrus syster, gifvits Stockholm den 12/2 1869. Se Bil. B. Familj F1528
 
159 Christina Nilsdotter f 12/2 1815. Fader tjänstedräng Nils Persson Dufveskog (Röstånga), moder fästekvinnan Karna Knutsdotter, Sånarp Nilsdotter, Christina (I12345)
 
160 Db 1713 3/6 Lars Åkesson o hh Toren Ingvarsdotter en dot Hanna Larsdotter som varit gm dragon Nils Persson Ask i Bäckahus. Per Ingvarssons dotter Johanna Persdotter ett uä barn m Nils Persson Ask. Sökte tilstånd för äkt (kusiner?). Larsdotter, Hanna (Anna) (I12070)
 
161 Denne hedersMan, som af alla war aktad och älskad för sin utmärkta Gudsfruktan och Christeliga lefwerne och förtjente, att vara det, hade i 40 år, tjent som Trägårdsmästare på Belteberga; hwarföre han erhållit en heders belöning af Patriotiska sälskapet i Stockholm. Prydliga planteringar så wäl wid Belteberga Sätesgård, som på Ottarps Kyrkogård bära ännu wittne om denne Hans erfarna konst, och oförtrutna flit , och skola länge stå, som hedrande minneswårdar öfwer hans graf, der jag wet, att han för Jesu Csti skull hvilar i frid, och wäntar en glad uppståndelse.

HFL: 1800 - Ottarp AI:1 (1792-1815) Bild 42 / sid 37 (AID: v107403.b42.s37, NAD: SE/LLA/13301)
1802 - Ottarp AI:1 (1792-1815) Bild 52 / sid 47 (AID: v107403.b52.s47, NAD: SE/LLA/13301)
1804 - Ottarp AI:1 (1792-1815) Bild 76 / sid 71 (AID: v107403.b76.s71, NAD: SE/LLA/13301)
1811 - Ottarp AI:1 (1792-1815) Bild 179 / sid 175 (AID: v107403.b179.s175, NAD: SE/LLA/13301) 
Grundström, Petter (I48691)
 
162 Dog på lasarettet i Eksjö. Ulfsax, Nils Johan Gerard fanjunkare, inspektor (I48383)
 
163 Dopvittnen
Susc: Majoren och Riddaren Herr Baron Ad. H. Bennet på Rosendahl; Test: Hofjägmästaren och Ridd: Herr Baron A Rålamb på Rosenlund, Ryttm. och Ridd. Herr Baron C Bennet på Rosendahl, Kyrkoherden S. Sjögren, Wägmästaren C P Ohlson och Consuln A. Hallberg
 
Werlin Olsson, Blenda Wilhelmina Maria (I51522)
 
164 Drunknade af våda, vid överfarten af åen vid Rynke i Riseberga. Begrofs 17 juni i Riseberga.
Hfl: Stenestad AI:10 (1841-1846) Bild 30 / sid 23 (AID: v112070.b30.s23, NAD: SE/LLA/13366) 
Jacobsdotter, Gunnela (I46859)
 
165 Død 1830 (?). enligt http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-ae.htm la Cour, Christiane Friderike (I46501)
 
166 Efter faderns disposition avstod Anders Persson 1737 halva hmnt (3/8) t brod Ola Persson (rhf) Persson, Oluf (I12062)
 
167 Efter faderns disposition avstod Anders Persson 1737 halva hmnt (3/8) t brod Ola Persson (rhf) Persson, Anders (I12065)
 
168 Enligt utslag vid Luggude H.R den 30 oktober 1881 är Elna Jönsdotter förklarad omyndig och Cantor G Sjöberg utsedd till hennes förmyndare.
Hfl: Kågeröd AI:18 (1879-1883) Bild 209 / sid 209 (AID: v110876.b209.s209, NAD: SE/LLA/13227) och Kågeröd AI:18 (1879-1883) Bild 37 / sid 32 (AID: v110876.b37.s32, NAD: SE/LLA/13227) 
Jönsdotter, Elna (I46086)
 
169 Enligt utslag vid Luggude häradsrätt den 11 april 1881 är Elna Jönsdotter förklarad för aflidne Pål Svenssons äkta hustru samt tillerkänd laga giftorätt i Pål Svenssons bo. Familj F26207
 
170 Enligt Västra Karaby kyrkobok dog 19/11 1811 änkan Anna Mårtensdotter "uti möllan Nr 7 Ålstorp" 85 7/12 år gammal. I hfl uppges hon född 13/4 1725 i Konga och kom till platsen 1751. Enl bou vid Harjagers häradsrätt hade de inga barn och hennes närmaste släktingar var åbo Jöns Persson från Stora Åkarp gift med framlidna Anna Mårtensdotters syster Hanna Mårtensdotter, åbo Bengt Olsson från Norra Djurup gift med den döda äädsta broder dotter Hanna Persdotter, Per Mårtensson i Boarp, Asks socken änkans brorson och systerdottern är Anna Bengtsd i Annelöv. Mårtensdotter, Anna (I12408)
 
171 Fadern 38 år. Johan Aug. Ljung har sjelf anmält sig såsom fader till barnet, hvilket han samaflat med Johanna Hagblom under äktenskapslöfte; intygas af Pehr Ågårdh dopförrättare Ljungh, Gustaf Albin (I47393)
 
172 Frånskild man (23/2 1931) Gullqvist, Hans Georg (I48898)
 
173 Født 01.02.1812 på Møllemosegård. Død 07.01.1856. Søn af Peter David la Cour og Ane Clausine Haastrup. 1831-42 godsforvalter på Lykkesholm ved Odense. Ejede derefter Stensmark ved Grenå til 1855. Hans ef-terkommere hører til Odder-linien. Gift 29.10.1845 med Christiane Dorthea la Cour. Født 14.08.1818 i Svendholm. Død 09.03.1900. Datter af Otto August la Cour og Ane Cathrine Strandbygaard.(Se nr.29
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Niels Peter (I46505)
 
174 Født 02.08.1815 på Møllemosegård. Død 04.12.1882. Søn af Peter David la Cour og Ane Clausine Haastrup. Student fra Odense Latinskole 1834 og cand.theol. 1841. Var sognepræst på Helgenæs fra 1858 til sin død. Ved slægtsmødet på Himmelbjerget 09.06.1882 var han som aldersformand ordstyrer. Hans efterkommere tilhører H~genæs-hnien. Gift 30.10.1845 med Chris-tine Cathrine la Cour. Født 24.07.1820 på Svendsholm. Død 25.12.1902. Datter af Otto August la Cour og Ane Cathrine Strandbygard. (Se nr.30)
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Johannes Georg sognepræst (I46509)
 
175 Født 06.01.1839 på Thimgård. Død i januar 1914. Søn af Otto August la Cour og Ane Cathrine Strandby-gaard. Lærte landvæsen og købte Kongsgård 1859, solg-te den atter 1868 og købte Lihmegården 1869. Flyttede i efteråret 1894 til Randers, overladende sin ældste søn gården, som solgtes 1898. Bosatte sig i Helsted og sidst i Odder, hvor han døde. Hans efterkommere hører til Lihmegård-linien. Gift 01.03.1861 med Sophie Johanne Marie Schmidt. Født 20.01.1840 på Østergård ved Grenå. Død 29.09.1910. Datter af Niels Ole Jørgen Se-cher Schmidt og Margrethe Sophie Leopoldine Mohr.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Frederik Christian Carl (I46488)
 
176 Født 11.12.1797 i Viborg. Død 21.12.1876. Søn af Niels la Cour og Georgia Nicoline Mørch. Kongelig gymna-stikdirektør. Deltog som løjtnant i det danske hærkon-tingent i Frankrig 1816-18. Blev 1824 primierløjtnant, 1829 lærer ved Det Militære Gymnastikinstitut og 1847 direktør samme sted indtil 1870, hvor han blev pensio-neret. Deltog i krigen 1849-50. Gift 14.05.1835 med Emilie Antoinette Bruun. Født 22.01.1812 i Køben-havn. Død 09.03.1872. Datter af Evsebius Bruun og Marie Christi.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-ae.htm

Se också: http://da.wikipedia.org/wiki/Niels_la_Cour_(officer) 
la Cour, Niels Georg (I46497)
 
177 Født 16.06.1824 på Østergård. Død 04.04.1903. Datter af Otto August la Cour og Ane Cathrine Strandby-gaard. Gift 11.11.1858 med Hans Christian Villadsen Printz. Født 15.11.1830 i Århus. Død 22.01.1912. Søn af Peter Hansen Printz og Christiane Sørensen. Blev skibsfører 1856 og skibsreder 1860. Ejede en gård i Asfærg ved Hobro 1874-98
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Caroline Amalie (I46489)
 
178 Født 16.06.l790iKøbenhavn (?>. Død 10.09.1848. Søn af Niels la Cour og Georgia Nicoline Mørch. Blev student 1809 og cand.jur. 1812. Sagfører i Svendborg fra 1819.
Gift 12.06.1811 med Ane Clausine Haastrup. Født 14.04.1786 i Svanninge Hestehave. Død 26.05.1863. Datter af Hans Haastrup og Margrethe Beate Holm (?).


Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-ae.htm

Død: 10 sep. 1848, København, Frederiks hospital i en alder af 58 år 
la Cour, Peder David (I46496)
 
179 Født 18.12.1817 på Møllemosegård. Død 08.11.1848. Datter af Peter David la Cour og Ane Clausine Haastrup. Gift 23.09.1843 med Emil August Andersen. Født 23.09.1815 på Rosengården ved Ringsted. Død 24.11.1867. Søn af Peter Octavius Andersen og Cath-ine Petronelle Gundersen. Ejer af Hammelevgård 1842 (?)-50, styrede fra 1853 Kærstrup, så Søholt og tilsidst Gammelgård, hvor han kastedes af vognen ved et par løbske heste og døde.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Georgine Nikoline (I46507)
 
180 Født 1801 i Viborg. Død 01.02.1855. Datter af Niels la Cour og Georgia Nicoline Mørch. Gift 02.05.1838 med Jørgen Christian Nielsen. Født 23.08.1812 i Nibe. Død 12.12.1875. Vinhandler og bundtmager.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/3slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Birgithe Sophie Elisabeth (I46500)
 
181 Født 21.09.1828 i Svendborg. Død 16.12.1893. Søn af Peter David la Cour og Ane Clausine Haastrup. Tog købmandseksamen 1854, åbnede samme år forretning sammen med Jacob Christian Hvalsøe under firmanavnet La Cour& Hvalsøe. 1861 trådte Hvalsøe ud af forretningen, der førtes videre under navnet C. la Cour indtil 1875, da Georg Tychsen optoges i firmaet, som fik navnet La Cour & Tychsen. Stiftede 1866 Christiane la Cour, født Trolles legat for trængende enker og trængende ugifte kvinder af den dannede middelstand i Odense og Svendborg på 100.000 kroner.
Gift 09.07.1858 med Christiane Martine Trolle. Født 16.12.1820 i Ravnholt. Død 06.06.1880. Datter af Jørgen Trolle og Gertrud Eriksen.

Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm 
la Cour, Carl August (I46512)
 
182 Født 26.01.1836 i København. Død 20.01.1900. Søn af Niels Georg la Cour og Emilie Antoinette Bruun. Blev kadet 1851, sekondløjtnant 1853 og premierløjtnant 1864. Deltog i fægtningen ved Dybbøl 1864, blev kaptajn 1875 og oberstløjtnant 1891.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/4slaegtsled-ae.htm

Se också: http://da.wikipedia.org/wiki/Eugen_la_Cour 
la Cour, Eugen (I46522)
 
183 Förre rusthållaren Jöns Rasmusson med döden avled samt efter sig lämnat änka med 6 st omyndiga barn. Änkan ser sig ej längre i stånd att förestå hemmanet längre, utan har jämte barnens förmyndare funnit vettigast att genom skriftlig avhandling av 6/4 1780 överlämna hemmanet till drängen Anders Svensson från Härsnäs, som gifter sig med äldsta dottern Kierstina Jönsdotter och till de övriga barnen utbetar en summa av 66 rdr 32 sk samt betalar till sterbhusets kreditorer 8 rdr 16 sk utom den andel som Kierstina äger i hemmanet som arv. Jönsdotter, Kerstina (I14524)
 
184 Föräldrar Nils Mårtensson & Hanna Andersdotter i Skaftarp. Mårten Nilsson flyttade 11/3 1808 till Stora Åkarp som dräng och tillträdande åbo. Enligt bou hade Mårten och Anna inga barn eller bröstarvingar. Sidoarvingar: Avlidne helbroder Anders Nilsson i Kölagården barn, halvbroder å moderssidan hm Ola Forsman i Kågeröd. Nilsson, Mårten (I12432)
 
185 Gift: med Johanne Emilie Hoffmeier
Folketælling, 1911. Slagelsegade 3, 4., København
Kaptajn i Artilleriet/Kontorchef i Krigsministeriet - hans kone Johanne Emilie - deres børn Inger, Else og Carl-Lennart - en frøkenpige.

Källa: http://www.hannet.dk/Rapporter/aner_familie_slaegt/8606.html 
Brandt, Anton Carl Ludvig (I46749)
 
186 Gnm test av d nyl döde kronoskogv Anders Larsson i Vindfälle dat 2/5 1727, 3 söner o en dotter i senare gifte. På sitt yttersta hade A L förordnat, att änkan Karna Olufsdotter skulle behålla hmnt m rustn intill dess hans två äldsta söner Olof o Pehr blev my. Äldste son Lars Andersson i Blinkarp. Olufsdotter, Karna (I12211)
 
187 I attest till Kågeröd daterad 2/2 1756 uppges rusthållare Jöns Rasmusson barnf uti Allarp den 13 jan 1734 ämna ingå äktenskap med pigan Boel Jönsd uti Kockahuset i Kågeröd socken och ämna "efter sin afdöde fader uthi inståndande wecka emellan sina syskon skifte hålla". Boel var dotter till smeden Jöns Truedsson o hans hustru Kirstina Hindrichsdotter i Kockahuset, Kågeröds socken. Rasmusson, Jöns (I14525)
 
188 Jöns Andersson i Hunseröd uppges ha varit förmyndare för Nils Perssons omyndiga söner Bengt och Anders. Troligen var Karina Persdotter syster till Nils Persson (fad Per Rasmusson?) eller till Nils Perssons hustru Anna Persdotter. Per Bengtsson på Kongaö hade en dotter vid namn Karna.
Sonen Anders Jönsson var fadder till Annas bror Jöns Perssons son Jöns i Kågeröd 1774.
 
Persdotter, Karina (I12438)
 
189 Jöns Andersson i Hunseröd uppges ha varit förmyndare för Nils Perssons omyndiga söner Bengt och Anders. Troligen var Karina Persdotter syster till Nils Persson (fad Per Rasmusson?) eller till Nils Perssons hustru Anna Persdotter. Per Bengtsson på Kongaö hade en dotter vid namn Karna.
Sonen Anders Jönsson var fadder till Annas bror Jöns Perssons son Jöns i Kågeröd 1774.
 
Andersson, Jöns (I12437)
 
190 N.B.född 1679 i Kvidinge sn. 1a giftet m.Svensson Önner.Grönhult. 2a gift.1714 m.Knutson Eric. Nelsdotter, Boel (I47236)
 
191 Ottilie Rudolphine Vilhelmine Bahnson Selmer födt 17.aug.1887 i Hollioch, Massachusetts gift med Karl Ejnar Worm 8.mar.1885 - 1933 födt i Khh. död i Montreal, pharmaceut, fabriksleder i Montreal, sön af Mathilde Hansen og Frederik Christian Worm, Kaptajn.
Källa: http://familien.agerbaek.pagesperso-orange.fr/html/selmer_hans1848.html 
Worm, Carl Ejner (I46663)
 
192 Per Persson i Röke stämde styvmodern Anna Margareta Månsdotter och dess man Nils Persson i Allarp att uppvisa åtkomsten till skatte rhhmnt Nr 1 Allarp som dess salig fader Per Jönsson därstädes genom test avstängt både honom och hans broder Jöns Persson (db 11/6 1768).
Källa Svalövforskarna
 
Persson, Per (I14545)
 
193 Rh Per Andersson i Vindfälle o Pehr Månsson i Orröd förmy för omy p Hanna Pehrsdotter e Lagmansrättens dom den 26/9 1774, såsom börd återtagit detta hmn vilket för gäld o skuld på off auktion e Hannas avvikne fader Per Jönsson bl försålt t f rh Pehr Thuresson för 1007 daler smt som honom sedermera är återbetalda.
Dessa förmy jämte pigans moder Karna Pehrsdotter genom skr tillstånd av d 4/3 1775 tillåtit dr Sven Tufvesson fr Ask att träda i gifte m p Hanna Pehrsdotter, vilken således t åbo å detta hmn är antagen (rhf).
Sven Tufvesson gnm börd inlöst kronosk.rhhmnsdelen Vindfälle 3 ½ mtl 1782 (db 1783 13/2 nr 30). Sven Tufvesson o svärmodern ä Karna Persd överensk om undantag. Karna Persdotter omgift m Anders Lönbom(se Ask 8). Sven Tufvesson hade 5 barn 1787. Enl förteckn över lasarettsmedel som infl v barndop 1786 bet d 8 okt 6 rst v Sven Tufvessons barndop i Vindfälle.
 
Tufvesson, Sven (I12128)
 
194 Rusthållare Pehr Jönsson anklagas vid VT 1772 för att från Nils Staffensson i Sonnarp och möllare Sven Persson i Asks mölla ha stulit två svarta hästar på fjärde året och sålt dem till Pehr Andersson från Halland. Pehr Jönsson blev häktad, rymde till Danmark men återkom, sedan han fick fri lejd och infann sig till rättegången. Lämnade åter landet varefter hmnt 1/5 1772 såldes på offentlig auktion. Åbon Pehr Jönsson från Vindfälle stämmer samma år änkan Hanna Jonsdotter i Boarp att betala 58 daler för innestående kyrkotionde. Jönsson, Pehr (I12198)
 
195 Rusthållaren Nils Persson som icke längre förmår bruka och förestå dess innehavda del 7/16 delar av detta heman, har genom skrivet kontrakt av den 8 nov 1770 avstått detsamma till Mickel Jönsson därstädes, som är trolovad med Nils Persssons styvdotter Anna Persdotter, emot att han till hennes myndiga bröder Jöns och Per Perssöner betalar 180 daler samt deras halvsyster Hanna Persdotter vid dess myndighetsår betala 45 daler samt lämnar Nils Persson och dess hustru livstids uppehälle (rhf) Persson, Nils (I14548)
 
196 Ryttare för nr 35 Hjortaröd (kallas ibland för Jonas Frisk), avsked för begången stöld 1737.

Db 1737 1/2 nr 15: Ryttare Johan Frisk i Sonnarp misstänkt att ha hyst sin styvson förrymde tjuven Carl Nyman (Johan Frisks son unge gossen Jonas).
Johan Frisk kallas Jonas Knutsson Frisk vid antagandet till ryttare 1716 (se Hjortaröds ryttarhus) men vid sin död 1751 Johan Pärsson.
1724 tilltalar Johan Frisk sin svåger rotemästare Bengt Pryts och hans hustru Karna Trulsdotter, syster till Johan Frisks hustru Anna Trulsdotter. 1736 benämnes ryttare Jonas Hagman hans svåger (gm Karna Trulsdotter).
 
Frisk, Johan Pärsson (I12320)
 
197 Som 16-årig kom Pierre i 1732 til Danmark som sproglærer, og han er stamfader til den danske del af familien la Cour.
Familien har i løbet af næsten 300 år spredt sig over hele verden, og har grene i både Australien, Sydafrika, Brasilien, USA og Canada. Størstedelen af familien bor dog stadig i Danmark.


Läs här historien om Pierre la Cour: http://www.pierrelacour.dk/h-pierre.htm
http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2011bogPierreDK.pdf
och http://da.wikipedia.org/wiki/La_Cour 
la Cour, Pierre (I20559)
 
198 Änka (22/6 1959).
 
Olsson, Judith Elvira (I49185)
 
199 Änkling (13/1 1952).
 
Nilsson, Per (I49470)
 
200 https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Trulson
Öved (M) AIIa:1 (1896-1901) bild 340 / sid 23 (AID: v266112.b340.s23, NAD: SE/LLA/13535)
Stora Köpinge (L, M) AIIa:1 (1895-1901) bild 2420 / sid 238 (AID: v112188.b2420.s238, NAD: SE/LLA/13373)
Stora Köpinge (L, M) AIIa:3 (1902-1909) bild 2190 / sid 215 (AID: v112190.b2190.s215, NAD: SE/LLA/13373)
 
Trulsson, Anders (I614)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 186» Nästa»