Noteringar


Träffar 101 till 150 av 8,991

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 ... 180» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
101 69-62 Gerd Dornonville de la Cour
Født 18.10.1918 i Norge. Datter af Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de la Cour og Asbjørg Nilssen.
Gift 05.02.1961. med Hans Michelsen.

Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/69-lyngby.htm 
Dornonville de la Cour, Gerd (I46582)
 
102 69-63 Nils Emil Dornonville de la CourFødt 13.12.1919. Død 09.06.1944. Søn af Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de la Cour og Asbjørg Nilssen.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/69-lyngby.htm 
Dornonville de la Cour, Nils Emil (I46583)
 
103 Cathrine Elisabeth Kaskade Nissen
Født 1786 (f. Thørche). Død 1866. Datter af Severin Thørche og Marie Sophie Thørche (nr. 00).
(Ingen børn oplyst)

Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2011bog2led.pdf 
Thørche, Catharina Elizabeth Caschade (I46543)
 
104 Peder Christian Thørche
Født 1783. Død 1850. Søn af Severin Thørche og Marie Sophie Thørche (nr. 00). Præst i Toksværd.
Gift første gang med Marie Hedevig Thørche (f. Kold).Dødsdato ukendt.
Gift anden gang med Anna Christine Thørche (f. Bergeschou).Født 1786. Død 1844.
(6 børn \endash nr. 110-115)

Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2011bog2led.pdf 
Thørche, Peder Christian (I46541)
 
105 Poul Frederik Worm
Født 13. oktober 1790. Død 1825. Søn af Peder Worm og Appolone Dorothea Worm (nr. 07). Fuldmægtig på St. Thomas i Vestindien.
Gift med Anna Dorothea Worm (f. Mørch).
(1 barn)

Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2011bog3led.pdf 
Worm, Poul Frederik (I46539)
 
106 Poul Sophus Thørche
Født 1787. Død 1865. Søn af Severin Thørche og Marie Sophie Thørche (nr. 00). Urtekræmmer i København
Gift med Sophie Caroline Thørche (f. Krehmer). Født 1800. Død 1872.
(3 børn \endash nr. 120-122)

Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2011bog2led.pdf 
Thørche, Poul Sophus urtekræmmer (I46544)
 
107 Susanne Margrethe la Cour
Født 23. juni 1799 i Viborg. Død 20. februar 1842 i Viborg. Datter af Niels la Cour (nr. 02) og Georgia Nicoline la Cour. Kom efter moderens død som plejedatter til præsten P. Sand på Venø, som dog allerede døde 1810.
Var atter hjemme, da hun i 1814 gik til præsten og blev døbt. Blev senere husjomfru hos generalkrigskommissær Undall i Viborg og flere andre steder, til sidst også hos sin svoger Nielsen i Randers. Fik efter faderens død årpenge af Postkassen. Boede i tyverne en tid i Brandstrup ved Viborg. Døde ugift.
(Ingen børn)

Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2011bog3led.pdf 
la Cour, Susanne Margrethe (I46498)
 
108 Susanne Marie Thørche
Født 1783. Død 1787. Datter af Severin Thørche og Marie Sophie Thørche (nr. 00).
(Ingen børn)
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2011bog2led.pdf 
Thørche, Susanne Marie (I46542)
 
109 20-44 Carl August la Cour
Født 13.04.1885 på Tvenstrup. Død 1969. Søn af Peter Georg la Cour og Birgitte Marie Pedersen. Lærte landvæsen på Testrupgård og derefter forvalter. Beskæftigede sig meget med opfindelsen af en motor, der kunne gå ved sammenpresset luft. Rejste i 1919 til U.S.A. og Canada som farmer.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/20-odder.htm 
la Cour, Karl August (I46605)
 
110 77-31 Ruth Dornonville de la Cour
Født 30.03.1909 på Cypressegård. Datter af Gunnar Skafte Dornonville de la Cour og Lily Christine Hoffmann. Tog realeksamen fra Sakskøbing Realskole 1925 og lærte husholdning. Var i U.S.A. 1928-29. Gift 30.12.1930 med Niels Peter Fogtdal. Født 03.06.1902 i Bramminge. Død 05.07.1971. Søn af Peter Petersen og Caroline Dammer. Student fra Nøkøbing Falster Ka-tedralskole 1921, ansat på Det Danske Konsulat i Chicago 1923-29, bestyrer i Landbostandens Sparekasse i Nysted fra 1933, branddirektør i Købstædernes Almindelige Brandforsikring fra 1941.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/77-holmegaard.htm 
Dornonville de la Cour, Ruth (I11818)
 
111 77-32 Knud Asger Hoffmann Dornonville de la Cour
Født 25.08.1910 på Cypressegård. Død 05.08.1987. Søn af Gunnar Skafte Dornonville de la Cour og Lily Christine Hoffmann. Tog realeksamen fra Sakskøbing Realskole 1925, studentereksamen fra Nykøbing Katedralskole 1928 og filosofikum 1929. Blev 1934 cand. polyt. fra Den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole som elektroingeniør. Ansattes 1934 ved Københavns Sporveje som ingeniør og 1946 som trafikinspektør. Blev 1947 afdelingsingeniør ved Århus Sporveje og udnævntes 1950 til sporvejsdirektør.
Gift 28.02.1945 med Bodil Marie Søderberg. Født 23.12.1909 på Frederiksberg. Datter af Niels August Søderberg og Sara Petersen.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/77-holmegaard.htm 
Dornonville de la Cour, Knud Asger Hoffmann (I11819)
 
112 77-33 Else Dornonville de la Cour
Født 11.03.1912 på Cypressegård. Datter af Gunnar Skafte Dornonville de la Cour og Lily Christine Hoffmann. Tog realeksamen fra Sakskøbing Private Realskole 1928. Var på Mariaforbundet 1928-29 og blev uddannet husholdningslærerinde fra Den Suhrske Husmoderskole 1931. Studie- og arbejdsophold i England 1932-33.
Gift med Steen Møller. Født 17.12.1913 på Ulriksdal, Nørre Alslev. Død 08.10.1981. Søn af Karl Nikolaus Møller og Signe Camilla Due. Matematisk student fra Nykøbing Falster Katedralskole 1931. Juridisk embedseksamen 1937. Sagførerfuldmægtig i Kolding og Svendborg og værnepligtig i Søværnet. Sagførerbestalling og egen forretning i Nysted 1940, landsretssagfører 1945, møderet for højesteret 1953. Medlem af Nysted byråd 1946-50, i kredsbestyrelsen for Fjerde Advokatkreds 1950-58, heraf de sidste to år som formand. Medlem af Advokatrådets Erhvervsudvalg 1962-65. I otte år medlem af Advokatnævnet, de fire sidste som næstformand. Ridder af Dannebrog 1973.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/77-holmegaard.htm 
Dornonville de la Cour, Else (I11825)
 
113 77-34 Gerda Dornonville de la Cour
Født 15.09.1913 på Cypressegård. Datter af Gunnar Skafte Dornonville de la Cour og Lily Christine Hoffmann. Tog realeksamen fra Sakskøbing Private Realskole 1929 og var på Ollerup Gymnastikhøj skole 1930. Eksamineret barneplejerske 1934, barneplejerske hos dansk familie i Shanghai 1935-38. I redaktionen af Postadressebogen 1962-80.
Gift 08.10.1939 med Christian Børge Jansen. Født 05.07.1915 i København. Død 1988. Søn af Hans Kristoffer Jansen og Ella Josephine Sørensen. Tog realeksamen fra Korsør Højere Almen-og Realskole 1931 og gennemgik etatsuddannelse. I årenes løb i forskellige stillinger i en lang række postkontorer såvel i provinsen som i København. Postmester ved Frederiksberg Distriktspostkontor 1964-84. Pensioneret 1984. Virkede i en lang årrække som lærer og instruktør ved Post- og Telegrafskolen og ved Københavns Brandvæsen.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/77-holmegaard.htm 
Dornonville de la Cour, Gerda (I11827)
 
114 77-35 Elisabeth Dornonville de la Cour
Født 15.06.1917 på Cypressegård. Datter af Gunnar Skafte Dornonville de la Cour og Lily Christine Hoff-mann. Tog realeksamen fra Sakskøbing Realskole 1932, matematisk/naturvidenskabelig studentereksamen fra Nykøbing Katedralskole 1935 og højere handelseksamen fra Niels Brocks Handelskole 1937. Sekretær ved Handelshøjskolen i København 1937-45. Ansat på Holbæk Erhvervskontor 1945-48, i Asmussen & Weber 1948-50, i Danmarks Sparekasseforening som bogholder 1952, udnævnt til regnskabschef 1967. Ansat i Sparekassesektorens Pensionskasse 1979, udnævnt til kontorchef 1981 og afgået med pension 1984. Endnu tilknyttet Pensionskassen som konsulent for pensioni-ster. Bestyrelsesmedlem i Slægtsforeningen 1951 og kasserer 1954. Ordførende bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet Moltkesvejshave VI fra 1980.
http://www.pierrelacour.dk/s-bog/77-holmegaard.htm 
Dornonville de la Cour, Elisabeth (I11829)
 
115 77-36 Bent Hoffmann Dornonville de la Cour
Født 20.08.1921 på Cypressegård. Søn af Gunnar Skafte Dornonville de la Cour og Julie Elise Hoffmann. Tog realeksamen fra Sakskøbing Private Realskole 1937, lærte landvæsen hjemme 1937-39 og på forskel-lige gårde 1940-41. Var elev på Niels Bukhs Gymnastikhøjskole 1941-42, aftjente sin værnepligt ved Livgarden 1942 og gennemgik Kornetskolen i Næstved 1943. Var forvalter hjemme indtil 1944, var i København ved kapitulationen 1945 og deltog i Frihedsbevægelsen som leder af en militærgruppe på 60 mand. Blev sekondløjtnant 1946 og blev derefter forvalter, senere forpagter og købte Arnegård på Vestlolland 1950.
Gift 03.05.1947 med Merete Travis. Født 29.04.1922 i Køge. Datter af Christian Sørensen og Helga Nielsen. Tog realeksamen fra Køge Kommunale Realskole 1938 og nysproglig studentereksamen fra Haslev Gymnasium 1941. Gennemgik kursus i stenografi og maskineskrivning på Handelshøjskolen og var i mange år ansat hos overlægen på Centraltuberkulosestationen.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/77-holmegaard.htm 
Dornonville de la Cour, Bent Hoffmann (I11830)
 
116 77-37 Lily Siromani Dornonville de la Cour
Født 12.03.1923 i Maribo. Datter af Gunnar Skafte Dornonville de la Cour og Julie Elise Hoffmann. Tog realeksamen 1938 og delingsføreruddannelse på Ollerup Gymnastikhøjskole 1940. Uddannedes ved hønseri i Eskildstrup på Falster 1941-42 og tog dagkursus på Købmandsskolens Medhjælperskole i København med afsluttende handelseksamen 1943.
Gift 05.06.1947 med Esben Juel. Født 27.01.1920 i Guldborg. Søn af Carl Valdemar Christensen og Martha Louise Juel. Gartneruddannet frugtavler, plantageejer i Soesmarke pr. Guldborg.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/77-holmegaard.htm

Hon är född på Sygehuset i Maribo men föräldrarna var bosatta på Cypressegård i Sakskøbing. 
Dornonville de la Cour, Lily Siromani (I11832)
 
117 77-38 Lars Ulrik Hoffmann Dornonville de la Cour
Født 23.06.1925 i Maribo. Søn af Gunnar Skafte Dornonville de la Cour og Julie Elise Hoffmann. Gik i Sakskøbing Realskole og lærte landvæsen på Cypressegård, Fuglsang og Fagerholm. Elev på Ny Toftegård Hestestutteri og stutterimester på Bregentved Slot Stutteri. Tjente sin værnepligt i Livgarden og udvandrede 1947 til U.S.A. Var først formand på Village Farm, Pennsylvania og senere i Californien som hingstepasser. Gik i skole på Pasadena State College. Var bestyrer på Rosecroft Stock Farm, Maryland og kom 1952 til Walnut Hall Farm, var derefter formand på Stoner Creek Stud i Paris, Kentucky i 6 år og blev bestyrer for Clovelly Farms i Lexington, Kenntucky 1959. Udnævntes 1982 til Farm Manager of the Year.
Gift 02.01.1950 med Gunvor Helene Tyge. Født 17.03.1927 i Stenlille. Datter af Niels Tyge og Nina Charlotte Beck. Gik i Stenlille Realskole og lærte barnepleje i Sakskøbing et år. Var elev på Dronning Louises Børnehospital og på Frébel Højskole. Rejste til U.S.A. 1950 og var i P.T.A. mens børnene gik i skole. Arbejder som docent på Kunstmuseet i Lexington og er i bestyrelsen for The Scandinavian Heritage Society. Medlem af International Women's Club og Lexington Women's Club.
Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/77-holmegaard.htm

Han är född på Sygehuset i Maribo men föräldrarna var bosatta på Cypressegård i Sakskøbing. 
Dornonville de la Cour, Lars Ulrik Hoffmann (I11834)
 
118 Anna Jensdatter der i kirkebogen betegnes som "enkequinde af Hfolbeck". Jensdatter, Anna (I16383)
 
119 Bodild Laursdatter der blev født ca. 1751 og døde 28 januar 1833, hun blev begravet 3 februar. Hun opgives ved vielsen at være enke efter Michel Michelsen i Javngyde. Laursdatter, Bodild (I16582)
 
120 Laurits Nielsen Kopøt blev søndag mellem jul og nytår 1725 trolovet med Maren Andersdatter Familj F5612
 
121 Peder Nielsen Lett døde før 1653 i Skibby

Peder Nielsen Lett var fra 1609-1616 sammen med sin fader medfæster af en af kronens gårde i Skibby. Efter 1616 drev han selv gården, indtil ca. 1646, da han lader sin søn dele fæstet med sig.
S. Leth Danielsen skriver i sin artikkel : "En gammel Slægt fra Skibby" i Århus Stifts årbog 1928:
"Under de hårde tider, som Peder Nielsen Lett og hustru Ingeborg Sørensdatter kommer til at opleve, har de vel delt skæbne med deres byfæller, der alle efter Wallensteins indfald må indskrænke tjenerholdet, så hver af byens store helgårde må nøjes med at holde en dreng til halv løn. Et par år efter "forskånes" alle fæsterne i Skibby for den halve kornlandgilde, og siden, da Torstenson-krigen 1643-1645 er førbi, må de igen alle forskånes for den halve korn- og 1/3 smørlandgilde.
Men trods skattelettelser og indskrænkning af tjenerholdet ser dog ikke ud til, at fattigdom har naaet at kige øver dørtærskelen hos nogen bonde i Skibby; ingen af gårdene er lagt øde, og om brand og plyndring er intet fundet. Desuden ser det ud til, at såvel Peder Nielsen Lett som byens 2 andre gårdmænd Peder Danielsen Kaae og Rasmus Laursen har været 'ærlige og velagte Dannemænd'. Peder Danielsen Kaae er formentlig præstesen fra Harlev, og de 2 andre nævnes 1639 sammen med Søren Pedersen Lett i Harlevholm o.fl., som kaldsmænd ved præstevalget og tillige som 'Kirkeværger og Medhjælpere" i menigheden.
Ingeborg Sørensdatters dødsår kan ikke nøjagtig angives; men hendes død må været indtruffet 1662 eller kort før; thi dette år deles hendes fædrene arv: part i en selvejergård i Skivholme, mellem medlemmer af slægten. Efter at denne Arv har været 'lov-bøden' tre tingdage, afholdes skiftesamling, og det hedder herom i Framlev Herreds tingbog: 'Saa mødte Sorensen Pedersen Let i Harlevholm og tilbød Sølvpenning, Fyldest og fuld Værd for forskrevne Lod og Arvepart udi fornævnte Gaard og Ejendom at vil erlægge og betale eftersom han er dertil den største Lodsejer. Item Daniel Pedersen Kaae i Skibby udi lige Maader bød Sølv og Penning for fornævnte Arveparter'. Det blev Søren Pedersen Let, der fik skødet på gårdparten." 
Lett, Peder Nielsen (I16388)
 
122 Peder Nielsen Læth blev født 1714 antagelig i Fregerslev, men kirkebogen er meget dårlig ført, og hans navn ses ikke indført.

Af skiftet efter dem, som er indført i Skanderborg Rytterdistrikts skifteprotokol 1740, side 288 ses det at de har beboet en gård i Hørning. På gården holdes der 10 heste, 10 køer, 5 kalve, 13 får, 7 svin og 4 grise, i det store skifte nævnes blandt meget andet også 7 bistader, 1 tønde mjød samt en del sølvtøj, f.eks. 1 sølvkande med bogstaverne P.N.S.L. - A.Fr.D. og N.N.S. - C.R.D.F. 1724 sikkert Peder Nielsen Læths forældres navne samt en sølvkande med F.I.S. - K.S.D. 1714, Apellone Frandsdatters forældres navne, 2 gamle bægere med F.I.S. - K.S.D. 1701 og F. P.S. - M.M.D.
Boet havde del i jord i Århus, vurderet til 150 rdlr. og det samlede bo er opgjort til 1166 rdlr. Heraf bliver de 3 Sønner hver tilskrevet 188 rdlr. og hver af de 4 døtre, af hvilke 2 er gift, får 94 rdlr. Det ses endvidere at gården var en selvejergård. 
Læth, Peder Nielsen (I16367)
 
123 Sveriges befolkning 1950
Gertrud Linnéa Johansson, född 1897-07-28 -
Förnamn
Gertrud Linnéa
Efternamn
Johansson f Karlsson
Födelsedatum
1897-07-28
Födelseplats
Kungsholm, Stockholms stad
Civilstatus
Gift kvinna 1930-10-18
Title/Yrke
Städerska
Mantalsskriven
Jakob, Stockholms stad
Adress
Smålandsg.31 B Iög 262/7, Stockholm 
Karlsson, Gertrud Linnea (I13630)
 
124 Søren Anderson blev 9 december 1729 trolovet Familj F5611
 
125 Till minne av Gösta Ulfsax
Till minne 2007-10-10 | Uppdaterad 2007-11-06
Gösta Ulfsax, Växjö, har avlidit i en ålder av 89 år. Han var född och uppvuxen i Braås.
Gösta började arbeta vid 15-års ålder på Lidboholms AB där han arbetade i 12 år.
1945 flyttade han med hustrun Birgit, barnen Lena och Ulf till Lenhovda och började på Lenhovdaverken som tillverkade trähus. Efter fyra år flyttade hela familjen till Växjö där Gösta började som arbetsledare hos Fellessons byggnadsvaror där han stannade till sin pensionering 1983.
När Göstas far, Johan Ulfsax avled 1957 blev Gösta huvudman för den adliga ätten Ulfsax No 107. Han besökte Riddarhuset en gång på 1960-talet och fann resan ytterst intressant med tanke på släktnamnets långa händelserika historia.
Gösta har varit en initiativrik föreningsmän- niska. Bland annat som ordförande i Svenska arbetsledareförbundet (SALF) Växjö avdelning i 17 år samt ordförande Tjänstemännens bildningsverksamhet, TBV i Växjö ungefär lika lång tid.
Ett gemensamt nöje för makarna i yngre dagar var resor till olika länder. Då tog de gärna barnbarnen med i tur och ordning.
Göstas stora intresse var familjen, speciellt barnbarnen.
Efter pensioneringen tillbringade han den mesta tiden på landet i den lilla stugan i Moheboda utanför Lönashult med hustrun Birgit där han ofta hade besök av alla sina nära och kära. Han skämde bort alla med sin fantastiskt goda mat. Gösta var en mycket skicklig kock.
Förutom familjen var hans stora intresse trädgården, både på Dackevägen i Växjö och på landet där han odlade blommor och grönsaker.
Även denna tidiga höst lyser rabatterna av Göstas omsorg.
Närmast sörjande är hustrun Birgit, dottern Lena och sonen Ulf med familjer. 
Ulfsax, Karl Gösta Fredrik (I48395)
 
126 "1699 d 29 Novembris Påhl Rasmus ok Elna Tåhmansdo Pige barn i Backahuset föd till Werlden. Dom Prima Adventus bleff dett Christnat och kallat Sidsa. Bars til doopet af Karna Hans Nilsson i Simmelsberga ok Kågeröds Sokn. hans Nilsson i Simmelsberga, Joen Påhls i Bögetofta. Måns Jöens i Olastorp (Olstorp i Kågeröd?)
ok Karna Rasmusdotter i Egby dhe waar dop wittne.
Påhlsdotter, Sidsa (I49044)
 
127 "Afled några timmar efter födslen utan att hafva undfått dop." Johansson, Flickebarn (I47104)
 
128 "Dom-a 1-a post Epiphanias. Pehr Månson nuboends på N-o 6 Ifvö By. bar Kyske Brudens Skrud."
 
Familj F4920
 
129 "Har fått en utdrag 22/2 1885 ang dop och konfirmation för att ingå äktenskap i Jylland."
Hfl: Konga AI:13 (1866-1870) Bild 133 / sid 129 (AID: v110786.b133.s129, NAD: SE/LLA/13210) 
Andersdotter, Hanna (I14392)
 
130 "Hennes man, fänriken Jonas Schening begärde 1701-03-10 skillnad från sin hustru Beata Stråle, gift i 14 år. Hennes mor, Bernhardina Gyllensparre attesterar 1701-02-27, att dottern varken kan eller förstår vara sin man eller sina barn till någon uppbyggelse i deras äktenskap. Har ock sin särdeles passion vid särdeles tider om året, som ofta infalla, då hon sig icke själv hjälpa kan." Familj F29510
 
131 "Intet hinder finnes för detta äktenskap. Vid lysningens uttagande förklarde Fabrikör Olsson och hans fästeqvinna Anna Christina Holmgren att de barn som hon födt, Carl Johan samt Axel August och Syster Amalia, voro deras äkta barn, såsom aflade under äktenskapslöfte. O J Ohlsson Vittne: J, Grönman"
 
Familj F4922
 
132 "Jöns Önner utnämndes till barn.fader" Jöns (I47240)
 
133 "Lysning 1893-04-23, 1893-04-30, 1893-05-07 Undertecknade anhålla, att lysning till äktenskap må för oss blifva afkunnad nästa Söndag, och försäkra vi, att för vårt äktenskap intet hinder möter slägt eller förmynderskap. Allerum den 20 april 1893 L Sjöberg Maria Christensson Vigde i Öwed" Familj F28261
 
134 "Mamsell vid Espinge Gård" Fick, Johanna Christina (I47887)
 
135 "Mannen Rest till Amerika" enligt Rotemansarkivet. Troligen 1889.
Bollnäs (X) AI:25e (1881-1885) Bild 62 / sid 57 (AID: v134054.b62.s57, NAD: SE/HLA/1010020)
Bollnäs (X) AI:26e (1886-1890) Bild 46 / sid 39 (AID: v134059.b46.s39, NAD: SE/HLA/1010020)
Söderhamn (X) AI:25c (1886-1890) Bild 290 / sid 1191 (AID: v136870.b290.s1191, NAD: SE/HLA/1010202) 
Hellberg, Robert Richard (I4882)
 
136 "Odöpt. Föräldrarna babtistiskt sinnade." Lindahl, Ragnar Andreas (I2188)
 
137 "tre klanderfia lysninag till äktenskap avkunnats mellan modern och fadern Pål Svensson, Fjershus, vilken avled före vigseln" Pålsdotter, Paulina (I46090)
 
138 "Äktenskapet mellan kamrer K E Johansson och Ruth Astrid Linnéa Nilsson upplöst genom Vedbo häradsrätts utslag 1926 17/3.
Förklarad omyndig genom Vedbo häradsrätts utslag 1926 15/3."

Källa: Ärtemark AIIa:5 (1918-1929) Bild 321 / sid 311 (AID: v154352.b321.s311, NAD: SE/GLA/13663) 
Familj F30650
 
139 (Db 1724 4/6) P Troen Nilsd fr Ask inst styvfadern ständ ry Jeppe Torling ang arv o test e avl modern Boel Jeppasd. När Boel Jeppasdotter låg på sitt yttersta tog hon Pehr Åkesson till vittne, att hon gav sin lilla dotterdotterTyre Bengtsdotter en … Nilsdotter, Troen (I12164)
 
140 (Onsjö VT 1791 nr 20): Rh Bonde Andersson o dess brod Ola Andersson i Ask fick böta för slagsmål m krögaren Ola Klingenberg i Ask. (ST nr 33): Bonde Andersson varit rh på dess fad Anders Sassarssons i Ask tillh hmn, men v utmätning fanns varken hos boets boende eller dess brod res, ry Ola Andersson, som vistades hemma hos sin fader några tillgångar att gälda böterna 6 Rdr 32 sk. Bröderna fick vardera 8 dagars fängelse på vatten o bröd i häradshäktet. Andersson, Bonde (I12180)
 
141 01 Frederik la Cour
Født 16.09.1753 i Ørslev Kloster. Død Ca. 1783. Søn af Pierre la Cour og Margrethe Susanne Hertzberg.


Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2slaegtsled.htm 
la Cour, Frederik (I16178)
 
142 02 Niels la Cour: Født 25.10.1754 i Ørslev Kloster. Død 10.05.1827. Søn af Pierre la Cour og Margrethe Susanne Hertzberg. Postmester i Randers, kancelliråd. Udlært ved landbruget, senere officer i hæren. Hægemester på Vajsenhuset 1784-1789, senere fuldmægtig ved byskriveren i Viborg. Postmester i Holstebro 1802, i Randers 1810 frem til sin pludselige død i 1827. Ved Himmelbjergfesten i 1842 læste St. St. Blicer et >drapa< om Niels la Cour (Se gl. slægtsbog 1951>.
Han blev gift første gang i Ørum ved Skive 23. april 1790 med Georgia Nicoline Mørch. Født 14. januar 1760 i Ørum ved Skive. Død 1. juni 1804 i Holstebro. Datter af provst Otto Himmelstrup Mørch i Gerding og Blenstrup og Kristine Augusta Hvass. Tjente ved sit bryllup på Strandet.
Gift anden gang i Randers 29. juli 1810 med Karen Elisabeth Lund. Født 11. juli 1772 i Randers. Død 25. august 1836 i Randers. Datter af farver Morten Brøehner Lund og Anne Marie Håsum. (7 børn - nr. 10-16)


Källa: http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2slaegtsled.htm 
la Cour, Niels (I5985)
 
143 06 Jacob la Cour
Født 14.07.1760 på Strandet. Død 12.03.1784. Søn afPierre la Cour og Margrethe Susanne Hertzberg. Cand. theol.


Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2slaegtsled.htm 
la Cour, Jacob (I15780)
 
144 09 Jørgen la Cour
Født 02.10.1767 på Strandet. Død 03.09.1809. Søn af Pierre la Cour og Christiane Frederikke Nohr. Degn i Odder. Student fra Viborg 1787 og begyndte derefter teologistudiet ved Københavns Universitet. Opgav p.gr.af manglende midler og blev 1789 degn i Odder. Genoptog studiet i København et par år senere og blev cand.theol. 1793, hvorefter han vendte tilbage til Odder. Ven med St. St. Blicher.
Gift 02.03.1798 med Christine Charlotte Guldberg. Født 10.06.1777 i Skagen. Død 28.02.1826. Datter af Holger Guldberg og Petrea Margrethe Schwane Bang.


Ref. http://www.pierrelacour.dk/s-bog/2slaegtsled.htm 
la Cour, Jörgen (I16185)
 
145 14/3 1767 uppvistes för rätten bouppteckning och avvittringn efter avlidne "hospitalshemmansdrengen Nils Mårtensson Stora Åkarp, af den 24 Febr 1767". Mårtensson, Nils (I12410)
 
146 1777 sålde Tufve Svänsson t dr Såne Tufvesson fr Billinge, som ämnar ingå äkt m dot Hanna Tufvesdotter. Såne Tufvessons syskon: Syster Hanna Tufvesdotter (+ 20/2 1807) gm Jeppa Månsson Dahlgren i Billinge by. Broder rh Ohla Tufvesson i Billinge. Syster Sissa Tufvesdotter gm Jöns Månsson. Tufvesdotter, Hanna (I12125)
 
147 2 Dottrar. 1 Son. Sonen lever och en Dtr. Olsdotter, Christina (I1552)
 
148 3/5 1783 har Lars Gudmunsson o h Tyre Nilsd sålt t Pehr Ohlsson som m sälj dotter Ellna skall ingå äktenskap Larsdotter, Elna (I12149)
 
149 71-4 Ellen Kirstine Poulsen la Cour
Født 08.03.1875 på Trinderup. Dødsdato ukendt. Datter af Hans Christian Ditlev la Cour og Marie Sophie Utzon Wandborg. Lærte i sommeren 1894 vævning på Veumhus i Askov, opholdt sig på Landboskolen ved Lyngby fra 1894-96.
Gift 22.06.1901 med Theodor Sophus Dornonville de la Cour (88-2). Født 30.12.1874 i Dyrhuset. Død 25.09.1944. Søn af Jean Henry William August la Cour og Sophie Amalie Suhr. Godsforvalter.


http://www.pierrelacour.dk/s-bog/71-trinderup.htm 
la Cour, Ellen Kirstine Poulsen (I7945)
 
150 Amerika 10/9 1897; HFL: Valleberga AIIa:1 (1896-1907) Bild 760 / sid 64 (AID: v267501.b760.s64, NAD: SE/LLA/13437) Jönsdotter, Karna (I49486)
 

      «Föregående 1 2 3 4 5 6 7 ... 180» Nästa»